Indmeldelse


For at blive medlem af Idrætsforeningen TELEFONEN skal du være ansat i et af TDC-koncernens selskaber, ægtefælle/samboende til en ansat eller være på pension fra Koncernen. 
Du kan dog ikke være medlem, hvis du er/bliver ansat i et til TDC konkurrerende firma eller er medlem af en anden firmaklub under FSKBH.

Medlemskabet koster kun 70 kr. om måneden (840 kr. årligt).
Her ud over er der et særlig kontingent for Dykning og Tennis og særlige betingelser for deltagelse i Kajak som oplyses ved henvendelse til de respektive afdelingsformænd.

Kontingentet skal indbetales for resten af indeværende år på konto 1551 0009022120, først når vi har registreret din indbetaling betragtes du som medlem af Idrætsforeningen.  Efterfølgende betales forud for 1 år ad gangen i januar måned.

Ønsker du indmeldelse i Motion, skal du vælge mellem motionsrummet i Teglholmen eller i Borups Allé under grupper i indmeldelsesformularen.

Indmeldelsen skal ske ved at udfylde formularen her: Indmeldelse (Pga. sommerferie vil indmeldelser først blive behandlet af vores kasserer efter den 15. august 2017.)

IF-Telefonen sender dig en mail, som du skal besvare for at blive registreret, med mailen bekræfter du, at du har accepteret betingelserne for indmeldelse som  nævnt oven for. 


Velkommen til Idrætsforeningen TELEFONEN


Bjarne Lund Olsen
formandIdrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies