Kajak

·         Vi kan tilbyde herlig kajakroning. 

·         Så snart du er fri-roet, kan du frit benytte klubbens kajakker.

·         Vi har omkring 30 kajakker i flere sværhedsgrader inkl. 2 havkajakker.

·         Du kan ro i Københavns Havn og Kanalerne samt på Bagsværd og Lyngby Sø

Nye medlemmer - ællinger
 
Du starter på et ællingehold, hvor du skal følge 8 undervisningslektioner, aflægge en svømmeprøve på 600 meter samt entringsprøver.

Instruktionen har til formål at få roerne frigivet, så de kan ro sammen med klubbens øvrige medlemmer. Frironing kræver 150 km roning.
 
Når du er frigivet, har du mulighed for at deltage i forskellige ro arrangementer og klubture. Desuden kan du lave ro aftaler med andre af klubbens frigivne roere.
Endelig kan du også ro alene inden for det område du er frigivet til. 
  2017 ællingehold (7 deltagere) startede 9. maj. Instruktør Rasmus Pilgaard Rasmussen. 
 
Årsmøde : Afholdt tirsdag d. 20. marts kl. 17 i Klubhuset.

Standerhejsning søndag d. 6. maj kl. 10.  Klubhuset og kajakker skal gøres i stand.   

 
Nyt om kajak klubben:   Klub huset ligger i 
hjørnet af P-pladsen (bag hovedbygningen) og der er sat en låge i hegnet, hvilket giver adgang til en kanalen. Der er også etableret en adgangs bro ved Vestre Teglgade 1. 

Indmeldelse

 
Ønsker du at blive medlem af kajakklubben, skal du skrive til til Per Korneliussen – kajak@if-telefonen.dk – 23236000. – Gælder for ansatte i TDC Group eller tidligere
ansatte.
Det koster 70 kr. om måneden at være medlem, kontingentet betales til Idrætsforeningen Telefonen.  Medlemskabet giver dig samtidig ret til at deltage i Idrætsforeningens øvrige sportsgrene.  Fra 2018 betales kontingentet årligt.
 
 Spørgsmål vedr. kontingent rettes til vor kasserer Jan Resen, mobil: 30509606 eller skriv til "kasserer@if-telefonen.dk. Brug indmeldelsesblanketten på hjemmesiden, her finder du også en blanket ifm udmeldelse.
 
Når du er tilmeldt kajakklubben, kan du også blive medlem af vores Facebook-side – kontakt Dorthe Blom Larsen på kajak@if-telefonen.dk. Dorthe har mobil 40116488.
Bestyrelsen består af: Formand Per Korneliussen, Jesus R. Vasquez,  Katja Frydenreich, Rasmus Pilgaard Rasmussen og Dorthe Blom Larsen, Suppleant: Anette Engblom.
Opdateret af Niels Børglum d. 24. juni, 2018


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies