FSKBH' holdturnering 2018-2019Klik på filen ud for det hold du ønsker at se spilletidspunktet for. 

Alle hjemmekampe spilles i Katrinedalshallen.


Telefonen 1 er trukket fra Holdturneringen den 17/10 2018.


Kampplan for Telefonen 2 -  - Komplet Veteran6 1.division  -  


Kampplan for Telefonen 3 -  - Komplet Veteran6 2.division  -  


Kampplan for Telefonen 4 -  - Komplet Senior4 1.division    -  


Kampplan for Telefonen 5 -  - Komplet Veteran4 1.division  -  


Kampplan for Telefonen 6 -  - Komplet Veteran6 Elite         -   


Kampplan for Telefonen 7 -  - Komplet Senior4 3.division    -  Hold sæsonen 2018-2019.

Rev. 06.12. 2018

Special Elite. Holdet er trukket ud af turneringen.

Ole Christian Hansen        holdleder

 

Veteran6 Elite

Jan Bjerregaard            

Lars Pedersen

René Petersen

Palle Svendsen               holdleder

Else Bjerregaard

Anette Engblom             

 

Veteran6 1. division

Tonny Davidsen              holdleder

Bent Lassen

Hugo Hansen

Bjarne Nielsen

Kirsten Glaring

Hjørdis Hansen

 

Veteran6 2. division

Flemming Aureld             holdleder

Flemming Jens

Gunnar Clausen

Benny Hansen

Ingelise Clausen

Birgit Kauffmann

 

Senior4 1. division

Carsten M. Rasmussen    holdleder

Frank Meldgaard

Søren Edwin Hansen

Kristian Andersen

 

Senior4 3. division

Morten Toft Jokumsen

Stefan Z. Simonsen        holdleder

Kai Andersen, Erling Thomassen, John Henriksen,

Jan Nyman

 

Veteran4 1. division

Frank Hardt  holdleder

Søren Edwin Hansen

Henrik Hjorth

Carsten Rasmussen

 

 
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies