15.04.2019

Badmintonafdelingen holder årsmøde torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.00 i Katrinedalshallens mødelokale med dagsorden iflg. Idrætsforeningens vedtægter §8: 

    l.  Valg af dirigent
    2. Beretning
    3. Regnskab
    4. Indkomne forslag
    5. Budget
    6. Valg af spilleudvalg:

        Formand - Birgit Kauffmann, modtager ikke genvalg

        Spilleudvalgsmedlemmer - Frank Hardt, Flemming Jens og Gunnar Clausen - modtager alle genvalg

 
    7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være Spilleudvalget i hænde senest torsdag den 9. maj 2019 på e-mail: badminton@if-telefonen.dk eller i papirformat.

VH. Spilleudvalget
 Årsmøde2018.

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 18.00 i Katrinedalshallen.


Dagsorden.

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab 2017

4.Indkomne forslag

5.Budget 2018

6.Valg af spilleudvalg

7.Eventuelt

 

 

  1. Formandens beretning 2017-2018.

 

1.  Pr. 30/5 2018 er 73 medlemmer i badmintonafdelingen, hvoraf 49 er registreret med baner om torsdagen.

2.  Baneudlejningen går trægt. Vi har ingen udlejning efter kl. 21 hvilket betyder at 5 baner står tomme kl. 21-22. Banerne kl. 17-18 er kun delvis udlejet.

3.  Vi har haft 6 hold i holdturneringen sæsonen 2017-2018. Tlf.1 i special elite blev nr. 2, tlf.2 spillede i vet61.div. og blev nr. 6,  tlf.3 spillede i vet6 1.div og blev sidst, tlf.4 spillede i sen.4 1.div. og blev nr. 3, tlf.5 spillede vet4 1.div og blev nr.2 og tlf.6 spillede vet6 elite og måtte trækkes pga. skader.

4.  Vi har haft deltagere i ECSG2017 den 21.-25.6. i Gent – 5 spillere – blev nr. 7.

5.  Telelandsstævne 2017 den 2.-3.9. i Fredericia – 14 deltagere fra badminton

6.  Julesjov i Grantoften den 13.12.

7.  Klubmesterskaber i Grantoften den 4. og 11.4.2018

8.  Jubilæer i sæsonen: Birgit 1400 kampe, Frank M. 1200 kampe, Søren E. Hansen 400 kampe.

9.  Der er stadig problemer med adgangsforholdene i Katrinedalshallen. Kode virker ikke. Registrering hos Københavns Kommune er ikke opdateret, hvilket bevirker, at baner torsdag er blevet lejet ud til andre klubber. Håber nye ansvarlige kan få rettet op på dette.

 

Næste sæson holdes Telelandsstævne weekenden den 15.-16.9.2018 i Fredericia.

 

Vi forventer at tilmelde 7 hold til holdturneringen:

1x specialrækken

3x veteran6

2x senior4

1x veteran4

 

Pt. planlægger vi at fortsætte med at leje baner i Grantoften og i KFIU-hallen. Der er budgetteret med det; men det kan ændre sig, da økonomien ikke er god på grund af at medlemmerne ikke betaler deres kontingent.

 

Derfor Husk at alle selv skal betale årets kontingent til IF Telefonen. Frist for betaling er 31/1 201x hvert år i fremtiden.

 

Da Idrætsforeningen ikke benytter Nets betalingsservice, da det er ret dyrt, skal vi selv stå for opkrævningerne.

Det kræver, at I oplyser jeres korrekte e-mailadresse, så jeg kan udsende påmindelse hvert år til Nytår.


Skal vi stille hold til ECSG2019 i Salzburg. Meld tilbage på badminton@if-telefonen.dk, hvis der er interesse. Husk det er de bedste vi sender afsted.


Der er sommerbadminton fra torsdag den 21/6 kl. 18-20.

 

Kassereren har udsendt status på medlemstallet pr. 30/5 2018. Medlemstallet er faldet til 462. Dette betyder at Idrætsforeningen kommer til at miste ca. 250.000kr i kontingentindtægter i 2018. Derfor skal vi kigge på besparelser for året.

 

Forslag fra Årsmødet:

1.  Badminton skal ikke udvide med 1 ekstrahold.

2.  Sælge båden.

3.  Nedlægge motionsrum i Borups Allé og sælge udstyret.

4.  Differentieret kontingent – dyre afdelinger skal betale mere.

5.  Hæve kontingentet for alle.

 

Punkt 3 og 5 blevslået sammen

 

Regnskab 2017 og Budget 2018 er godkendt på Idrætsforeningens generalforsamling fredag den 23/2 2018.

 


Budget 2018og regnskab 2017 for afdeling: __2____________

                     

konto

Budget 2018

Regnskab 2017

06 startafgifter

6000

2010

16 banelejer

15000

17110

26 div. udg. (træner)

 

 

40 materiel

12000

12132,40

50 møder

2500

1000

51 præmier

2500

1256,31

52 telefon

 

 

53 porto

 

 

54 transport

 

 

55 blade

 

 

56 gaver

2000

932

57 kontorartikler

500

368

90 forsikringer

 

 

 

 

 

IALT

40500

34809

 

  1.  Indkomne forslag.

 

Der var ikke kommet nogen.

 

6.  Valg afspilleudvalg.

 

Spilleudvalget fortsætter uændret.

 

Birgit tager en sidste sæson og stopper derefter.

Der skal laves en opgaveliste, så en ny kan overtage posten.

 

7.  Eventuelt.

 

Der er ønske fra herreholdene om ,at vi benytter de ledige træningsbaner om torsdagen til holdturneringskampe.

Vi har talt om det tidligere men ikke udnyttet de ledige baner.

Formanden skriver ved tilmelding til FSKBH’holdturnering, at herrekampene ønskes spillet om torsdagene kl. 20-22.

De øvrige hold bevarer søndage som spilledag.

Hvis vi skulle få nye medlemmer, der ønsker at spille på denne tid, må vi flytte kampene.

 

Der er stemning for at fortsætte det gode samarbejde med Grantoften, hvilket betyder, at der er Julespil/julefrokost onsdag den 12/12 2018 og Klubmesterskaber onsdag den 3. og 10/4 2019.


Venlig hilsen

Birgit
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies