Generelle nyheder
Kort referat af GF 28. juni 2021
Kort referat fra  Idrætsforeningens generalforsamlingen den 28-6-2021.   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4 Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent 6. Valg 7. Eventuelt Ad 1. Flemming Jens blev med akklamation valgt som dirigent. Ad 2. Forman...
Nyheder fra sportsgrenene
Telelandstævne 2021
Tilmelding til Telelandsstævne 2021 (sidste frist 1-7-2021) i weekenden den 11+12 september 2021 i Fredericia er nu åbnet. Se Telelandsstævnets hjemmeside: https://www.telelandsstaevne.dk Idrætsforeningen Telefonen (Kbh.) giver et tilskud så foreningens medlemmer kun skal betale 400 kr. for d...


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies