Indmeldelse

For at blive medlem af Idrætsforeningen TELEFONEN skal du være ansat i et af TDC-koncernens selskaber, ægtefælle/samboende til en ansat eller være på pension fra Koncernen.  
Ægtefælle/samboende til en ansat og pensionister kan desværre ikke deltage i Motion og Fitness/Yoga i Teglholmen, grundet TDC’s sikkerhedsregler, hvor det kræves at man har et TDC id-kort.
Du kan ikke være medlem, hvis du er/bliver ansat i et til TDC konkurrerende firma eller er medlem af en anden firmaklub under FSKBH.

Medlemskabet koster kun 100 kr. om måneden (600 kr. halvårligt).
Her ud over er der et særlig kontingent for Dykning og Tennis og særlige betingelser for deltagelse i Kajak som oplyses ved henvendelse til de respektive afdelingsformænd.

Kontingentet skal indbetales for resten af halvåret på konto 1551 0009022120, og først når vi har registreret din indbetaling betragtes du som medlem af Idrætsforeningen.
Efterfølgende betales forud for ½ år ad gangen i januar/juli måned. 

Ved indmeldelse til og med den 15. i måneden betales for indeværende måned, og resten af halv året. 
Fra den 16. og måneden ud betales for resten af indeværende halvår.
F.eks. betaling 14. april = 3 x 100 kr. = 300 kr.
F.eks. betaling 17. april = 2 x 100 kr. = 200 kr.
 
Ved evt. udmeldelse tilbagebetales differencen ud fra gældende regler: 
Udmeldelse kan kun ske elektronisk via foreningens hjemmeside med mindst 1 mdr. varsel til udløbet af en måned. 


Ønsker du indmeldelse i Fitness/Gym, skal du forvente at der går ca. 10 arbejdsdage fra indmeldelse til du har adgang til motionsrummet. Se i øvrigt processen for adgang til motionsrum her: Klik her

Indmeldelsen skal ske ved at udfylde formularen her (venligst kun de afdelinger du ønsker at deltage i nu), øvrige kan tilmeldes på et senere tidspunkt: Indmeldelse 

IF-Telefonen sender dig en mail, som du skal besvare for at blive registreret, med mailen bekræfter du, at du har accepteret betingelserne for indmeldelse som nævnt ovenfor.
Bemærk at bekræftelsesmailen kan havne i den uønskede mailboks.

OBS! Hvis du ønsker at tilføje/ændre en idrætsgren skal du IKKE udfylde indmeldelsesformularen, men i stedet sende en mail til kasserer@if-telefonen.dk.
Se mere her.


Velkommen til Idrætsforeningen TELEFONEN


Bjarne Lund Olsen
formandEnglish 


SIGN-UP FORM

If you want to become member of the Athletic Club (Telefonen) you have to be employed in one
of the companies within the TDC Group, or married/living together with an employee from the TDC Group. Alternatively one who has retired from the TDC Group.

A spouse/a ”living together” person to an TDC employee or a retiree cannot participate in fitness (motion) or Yoga/Fitness neither at the Head Office at Teglholmen, because it requires a TDC ID card.

You cannot be a member if you are or about to be employed in a company which is a competitor to TDC or if you are member in another Athletic Club under FSKBH (Company Exercise in Greather Copenhagen area).

The annual membership fee is only DKR 100 per month (DKK 600 per six months). However there is an additional fee if you wish to play tennis or do diving. There are also special entry requirements for the Kayak club. Please read more on the respective web sites or contact the chairman of each of these club activities.

The membership fee for the rest of this six months has to be paid to account No. 1551 0009022120 and please note that only when we have registered your payment you are a member of the Club.

Sign-up to the 15th in a month you have to pay for the entire month and the rest of the six months.
As from the 16th in a month you pay only for the rest of the six months.
E.g. Payment 14th April means 3 x DKK 100 = DKK 300
E.g. Payment 17th April means 2 x DKK 100 = DKK 200

Withdrawal (sign-out) then the difference is paid back according to the following rules:
Withdrawal (sign-out) from the club can only take place via the electronic form on the web site of the Athletic Club. The notice has to be at least one month till the expiry of the month.

If you wish to join Fitness/Gym,Teglholmen. It takes about 10 working days before you have access to the Fitness area. Please read more on the process for entry using this link.

The Sign-up can be done by using the Sign-up form here: Indmeldelse (Sign-up).

The Athelic Club (telefonen) will send you a mail which you have to respond to inorder to be registered. When responding to the mail you will at the same time confirm that you have accepted and understood the conditions for membership.
The confirmation email may end up in the junk mailbox.

Welcome to the Athelic Club also in Danish known as Idraetsforeningen Telefonen

Bjarne Lund Olsen
ChairmanIdrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies