Skydning

Vi har i øjeblikket mangel på instruktører, hvorfor der er ventetid for introduktion af nye medlemmer. Vi prøver at holde introaftener for nye skytter 1-2 gange i kvartalet.

På grund af et nyt IT system hos Politiet til godkendelse af nye skytter kan ventetiden være lang. Derfor opfordres nye medlemmer til at ansøge om SKV6 godkendelse samtidig med at de melder sig ind. Bestyrelsen kan være behjælpelig med information til formularen.

Skydning er en sport, hvor alle kan deltage, unge som ældre, mand og kvinde,
kort sagt en sport for alle.

I afdelingen dyrkes både riffel- og pistolskydning med cal. 22 våben.

Riffelskydning
15 meter indendørs

Pistolskydning
15 meter indendørs
 
Våben, skydeskiver og ammunition stilles til rådighed for medlemmer. Der kræves politigodkendelse af nye skytter senest 5. gang de deltager via en SKV6 godkendelse   


Alle er naturligvis velkomne. 

  
Vil du vide mere, så kontakt formanden, Rasmus Holst, på e-mail skydning@if-telefonen.dk eller mobil 40 32 55 03  
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies