Opdateret 25.4.2018

Fremover finder du resultaterne for Sportsfiskernes årskonkurrence  HER 

---------------------------------------------------------------------------


Opdateret den 4.1.2018

Her finder du opgørelse over point for de enkelte fisketure i årskonkurrencen. I bunden af denne side kan du se reglerne for årskonkurrencen. Rubrikken "Point" angiver største fisk fanget på dagen. 

Sportsfiskerafdelingens årskonkurrence 2017
Dato   Navn   Art Vægt Kg/G Point
170106 Ejvind Torsk 3,8 1
170118 Lars Torsk 3,1 1
170201 Jens Møller Torsk 3,6 1
170215 Ib Torsk 6,2 1
170301 Allan Torsk 1,3 1
170301 Lars Knurhane 200 1
170315 Per Torsk 3,01 1
170503 Ejvind Hornfisk 600 1
170503 Ejvind Torsk 1,9 1
170503 Lars Torsk 1,9 1
170517 Ejvind Torsk 3,4 1
170517 Jesper Ising 300 1
170531 Allan Torsk 2,2 1
170531 Per Skrubbe 250 1
170614 Frede Torsk 3,2 1
170628 Ib Torsk 3,1 1
170628 Lars Torsk 3,1 1
170712 Jesper Torsk 2,5 1
170726 Ejvind Makrel 500 1
170726 Ib Torsk 4,3 1
170809 Jesper Torsk 3,4 1
170826 Frede Makrel 500 1
170826 Ib Torsk 5,2 1
170906 Ejvind Torsk 1,9 1
170906 Lars Makrel 750 1
170920 Carmelita Rødspætte 620 1
170920 Ejvind Skrubbe 540 1
170920 Frede Torsk 800 1
171004 Ejvind Makrel 250 1
171004 Ejvind Torsk 2,6 1
171018 Per Makrel 600 1
171101 Ejvind Torsk 1,6 1
171101 Frede Makrel 250 1
171101 Per Sej 3,4 1
171115 Per Makrel 200 1
171115 Per Torsk 5,2 1
171129 Lars Torsk 5,01 1
171206 Bent Torsk 1,8 1
171206 Per Torsk 1,8 1Opdateret 2.1.2017

Endelig kan jeg nu præsentere de løbende resultater i forbindelse med årskonkurrencen 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------

Her finder du opgørelse over point for de enkelte fisketure i årskonkurrencen. Under pointarket kan du se reglerne for årskonkurrencen. Rubrikken "Point" angiver største fisk fanget på dagen. Rubrikken "Ekstra Point" angiver største fisk af sin art for hele året.

Dato Navn Fiskeart  Kg/G Point Extra point

160106 Bent Sej 1,7 1 1
160106 Bent Torsk 3,1 1
160120 Allan Lange 900 1 1
160120 Jesper Torsk 13,5 1 1
160203 Carmelita Torsk 6,5 1
160217 Jesper Torsk 5,3 1
160217 Per Havørred 3,3 1 1
160302 Lars Torsk 2,8 1
160316 Ejvind Torsk 3,6 1
160316 Jesper Sej 1,3 1
160504 Jan Torsk 2,8 1
160504 Per Hornfisk 400 1 1
160518 Jesper Torsk 1 1
160601 Allan Torsk 2,5 1
160615 Jesper Torsk 2,4 1
160629 Lars Torsk 4,5 1
160713 Jesper Torsk 3,3 1
160727 Jens Møller Torsk 2,5 1
160810 Ejvind Torsk 4,3 1
160810 Frede Makrel 300 1
160824 Carmelita Makrel 750 1
160824 Ejvind Torsk 3,9 1
160907 Bent Makrel 200 1
160907 Ib Rødspætte 600 1
160907 Jan Ising 250 1 1
160907 Per Skrubbe 1 1
160907 Per Torsk 1,6 1
160921 Frede Makrel 800 1 1
160921 Lars Torsk 2 1
161005 Carmelita Torsk 3,5 1
161005 Ejvind Hvilling 350 1 1
161005 Ejvind Knurhane 200 1 1
161005 Frede Skrubbe 1,3 1 1
161005 Henrik Larsen Rødspætte 650 1 1
161019 Bent Torsk 1,4 1
161019 Jesper Makrel 400 1
161102 Jesper Ising 250 1 1
161102 Lars Makrel 450 1
161116 Bent Torsk 3,3 1
161130 Per Hvilling 300 1
161130 Ib Torsk 4,8 1
161214 Allan Torsk 4,2 1
161214 Per Hvilling 200 1


Årskonkurrencen 2016 Reglerne for årskonkurrencen er som følger:

Der er taget udgansgpunkt i dettidligere pointsystem som er udarbejdet af Jesper Spettrup.

Hvilke fisk giver point:

Alle fisk med mindstemål (som skal overholdes i det aktuelle fiskeområde), samt Makrel, Knurhane og Hornfisk, tæller i årskonkurrencen ved arrangerede ture med mindst 5 deltagere. Altså tæller fjæsing og sild mm. ikke).

Alle pointgivende fisk skal indvejes på enten et skibs officielle vægt,eller anden godkendt vægt. Ved turene på JAWS, er det altid skibets vægt, som er gældende. Kommer der gang i kystturene, anvendes afdelingens elektroniske vægt.

Ved arrangerede ture med andre fiskeklubber f.eks. FSKBH, kan resultatet tælles med, hvis der har været mindst 5 af vore afdelingsmedlemmer med på turen. Resultatet skal bekræftes, og meddeles formanden eller en stedfortræder hurtigst muligt efter fisketurens afslutning.

Hvordan optjenes point:

-         Der gives 1 point for største fisk af hver art på hvertur.

-         Ved pointlighed gives 1 point til hver ”fanger”.

-         Største fisk af sin art i konkurrenceperioden giver 1 ekstra point.

Hvilke præmier kan vindes:

        Der er 1., 2., og 3. præmier til de Sportsfiskere der ved årets afslutning har flest point.

-         Ved pointlighed trækkes der lod (højeste nummervinder).

-         OG herefter er der:

-         Specialpræmie til størst fangede ædelfisk (laks eller ørred)(skal være over 4 kilo)

-         Specialpræmie til størst fangede torsk (skal være over 10 kilo)

-         Specialpræmie til størst fangede fladfisk (skal være over 600 gram)

-         Specialpræmie til den der har fanget noget specielt(rokke/tun/osv.)

-         Specialpræmie til den der har fanget, eller gjort nogethelt specielt ;)

Generelle forhold:

Årskonkurrencen kan løbende følges på Sportfiskerafdelingens hjemmeside.

Konkurrenceperioden følger kalenderåret, og opgøres altid med resultat pr. 31.12. Der sker offentliggørelse af resultatet senest efterfølgende 5. januar. Herefter vil der være en indsigelsesfrist på 2 uger. Alle vinderne vil få direkte besked om resultatet pr. e-mail inden udgang af februar måned.

Præmier overrækkes ved det efterfølgende årsmøde, hvortil det forventes, at de vindende møder op,eller har en rimelig god grund til udeblivelse. Eventuelt manglende fremmøde uden afbud, vil blive betragtet som udeblivelse uden grund, og medføre tab af præmie. Præmien vil herefter tilfalde den næste i rækken, hvilket gælder både inden for pointrækken, samt special præmierne.

Ansvarligfor vedligeholdelse og opdatering af skema med pointstatus, er formanden for Sportsfiskerafdelingen, eller én af bestyrelsen udpeget stedfortræder.

Enhver tvist vedrørende årskonkurrencen, afgøres af Sportfiskerafdelingens bestyrelse. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde indkalde uvildige personer til afgørelse af tvisten.

Vedtaget på årsmødet den 24.5.2016.
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies