Opdateret 29. februar 2024

 Sportsfiskernes

 års konkurrence er indtil videre sat ud af kraft.

Bestyrelsen er blevet enige om, at det ikke giver megen mening, at føre årskonkurrencen videre pt. 

Dette skyldes, at medlemmerne af bestyrelsen, næsten deltager på hver pointgivende tur, og dermed "snupper" præmierne. 

For at fremme fremmødet blandt de aktive sportsfiskere, vil der fremover blive udleveret 2 flasker vin til de 3 sportsfiskere, som har deltaget i flest ture. Udleveringen vil ske på det efterfølgende års første fisketur. Såfremt der er lighed i antallet af turdeltagelsen, fordeles flaskerne efter en afgørelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ovenstående vil blive genstand for diskussion på det kommende årsmøde, da både 2022 og 2023 giver samme vindere.

For 2023 tilfalder de 3 x 2 flasker vin således:

Per Rasmussen. Jesper Spettrup og Lars Thøgersen.
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies