Opdateret 25.4.2018


Vil du læse mere om skibet EL-MAS, kan du klikke HER  


----------------------------------------------------------------------------------------


Herunder ældre information, hvor der ikke mere opdateres.


Opdateret 24.9.2017

Skibet er nu i vandet igen, og der er malet bund og skrog under fenderlisten. Lige om lidt er vi sejlklare. Så se at få taget dit speedbådscertifikat, hvis du er interesseret i at låne skibet. 


Opdateret 7.8.2017


Skibet ligger på land, og rigtig mange ting er gjort, og meget mangler (men der er ved at være lys for enden af tunellen). Vi mangler hjælpende hænder til f.eks. slibning, spartling og malingsopgaver. Så Meld gerne ind, omkring hvornår I kan give nogle arbejdstimer. Der er anskaffet downriggerudstyr, som vil blive monteret, når vi igen er på vandet.


Opdateret 14.7.2016


Vi er kommet rigtigt godt videre med klargøringen af EL-MAS, men vi skal have skibet på land for kontrol/udskiftning og inspektion af søventiler. Kontrol/udskiftning af anoder og træk af skrueaksler, samt kontrol af skruelejer. Skibet er jo en ældre "dame", så der skal også lidt kosmetisk som ny bundmaling til, før den vil komme i vandet igen. Vi satser selvfølgelig på sejlmuligheder i sensommeren, men intet er sikkert.Opdateret 31.3.2016


Jon fra TDC-Dyk og jeg, er rigtig godt i gang med klargøring af vores alle sammens nye skib, som i øvrigt hedder ELMAS, (hvis du vender bogstaverne om, finder du ordet SAMLE, og i min hjerne skulle skibet gerne samle en masse interesse for sportsfiskere, som ønsker at fange fisk, og dykkere som ønsker at dykke ned i blandt dem og ned til havets skatte på bunden). Vi laver klargøringen, så vi er sikker på, at vi alle har et sikkert og funktionsdygtigt skib, når vi frigiver det til sejlads til andre. Der er også en del ting ved selve skibet, som skal tilpasses dykkerne. Bl.a. skal der installeres luftpumper til deres flasker, overdækning til solbeskyttelse mm. Noget vi alle kan drage nytte af. Vi sportsfiskere får fantastiske muligheder med de nye instrumenter, og der bliver etableret fangstkasser på dækket, samt stangholdere mm.

Præcis i dag, har vi udskifter gear- og gaskabler, og gennemgået delelementer på begge motorer.

Hvis I skal ud at sejle med ELMAS, så skal I have mindst speedsbådskørekort, og til JER som IKKE har det, så kan jeg anbefale, at I låner "Speedsbådshåndbogen fra Weilbach" på biblioteket, læser den (gerne flere gange), så I får en fornemmelse af, hvilket stof I skal kunne, for at bestå prøven.

Jeg HAR bestået prøven, og det kan DU også.

Husk at idrætsforeningen betaler dit speedbådskørekort efter nærmere regler. Vi vil senere forsøge at lave noget fællesundervisning, men mere om dette senest på årsmødet.


Opdateret den 15.3.2016

Kære Sportsfiskere

Her kommer lige lidt info om det skib som Idrætsforeningenhar købt:

Idrætsforeningen har i 2016 budgettet afsat et beløb tilindkøb af materiel (og det blev et skib). Idrætsforeningen stiller, efter nogle nærmere regler, skibet til rådighed for Dykker- og Sportsfiskerafdelingen. Så opgaven har været at finde et skib, som kan dække begge afdelingers behov. Samtidig skulle der tages stilling til fremtidig havneplads. Forretningsudvalget (FU) satte derfor formændene for de respektive afdelinger til at stå for det praktiske.

Dette har ganske kort givet resultatet, at der er indkøbt et Jupiter 33 skib. Skroget er glasfiber, hvor der er et fantastisk arbejdsdæk agter, som er belagt med aluplader. Under gulvplankerne ligger der 2 stk. 200HK. Turbo dieselmaskiner. Der er kabys med gas og 220 Volt, toilet og 2 køjepladser. Generelt har skibet plads til 6 personer om læ. Der er en 6 personers redningsflåde, samt 6 redningsveste ombord. Der er rigelig plads til 6 sportsfiskere, og det samme for dykkere ad gangen.

Skibet undergår lige nu klargøring for egentlig sejlads. En del gamle kabler og udstyr fjernes, og der udskiftes kabler i det elektriske system. Motorerne bliver tjekket grundigt, og så bliver skibet ekviperet med noget af det nyeste inden for navigation, radar og ekkolodsteknik. Bl.a. skalnævnes søkortplotter, AIS transponder, radar med søkort overlay, ekkolod medstructure scan og 3D scan. Fisk og vrag får ikke en chance i fremtiden.Endvidere vil træværk og skrog blive frisket lidt op, ligesom skibet skal på land og bunden skal spules og males senere. Og ikke at forglemme, så bliver derogså installeret et sofistikeret alarmsystem.

Af praktiske grunde er der valgt en havneplads i Lynetten,og havnepladsen i Rungsted vil blive opsagt. I Lynetten har dykkerne et samarbejde med en anden dykkerklub omkring luft og flasker, og der vil i fremtiden sandsynligvis blive mulighed for adgang til klublokale og klubfaciliteter. Såvel fiske- som dykkerpladser i Øresund er inden for ca. samme rækkevidde, set i forhold til Rungsted. Fiskeriet omkring møllerne er faktisk fantastisk. Og umiddelbart nord for den nye krydstogtshavn er der fine muligheder for de flade. Når den nye havnetunnel er klar, så kører man fra Hans Knudsens Plads og til Lynetten på blot 5 minutter.

Krav til skibsfører af det nyindkøbte skib vil være mindst speedbådskørekort. Derud over skal man have gennemgået lokal instruktion af skibet (4-5 timer). Der vil blive afholdt fælleskurser, for erhvervelse af speedbådskørekort, og Idrætsforeningen vil afholde udgifter til kursus- og prøveafgift 1. gang.

Der vil i det omfang det er nødvendigt blive afholdt lokalinstruktion af skibet. Når man har modtaget lokalinstruktion, binder man sig for et vist antal timer i et vedligeholdelsesteam. Der skal ved sejlads være mindst 2 mand ombord.

Der vil senere blive etableret de nødvendige vejledninger i forbindelse med brugen af skibet. Men nu skal vi lige i gang.

I princippet er der ingen ændringer i lån af skibet i forholdtil tidligere lån af Tobisen fsv. angår Sportsfiskerafdelingen. Man kan ikke reservere, før en reserveret tur er afholdt. Man er ansvarlig for eventuelle skader osv.., men mere om dette senere.Opdateret den 7.12.2015.

På førstkommende Hovedbestyrelsesmøde (februar 2016), vil bådsituationen være på dagsordenen. Jeg er stadig optimistisk, omkring sportsfiskernes egen båd, men også realistisk omkring, at vi kan blive tvunget ind i et fælles bådprojekt med dykkerne. Her vil jeg så kæmpe for at få det bedste ud af det, set i forhold til vore behov og krav.

Opdateret den 26.12.2014.


Båden "Tobisen" er nu afhændet til anden side. Vi vil i såvel bestyrelse som bådudvalg arbejde for, at vi får en anden båd, så vore medlemmer stadig har mulighed for at komme lidt ud på egen hånd, for at fiske i Øresunds vand.

Konceptet der bliver arbejdet efter, er stadig, som det "Tobisen" kunne levere. 4 fiskepladser, 4 læ-pladser. Har du andre ønsker, så meld gerne ind på den officielle mail-adresse.

Følg med her på hjemmesiden, hvor vi vil komme med nyt, når der er nyt at fortælle.


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies