Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via denne formular: Udmeldelse

Formularen sendes automatisk til vores kasserer som sørger for udmelding jf. lovenes § 5 og sender dig en bekræftelse: 

§ 5.  Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med attestation med mindst 1 mdr. varsel til udløbet af en måned.
Særlige regler gælder for Tennis afdelingen: Udmelding kan kun ske 2 gange pr. år: pr. 1. juli og 1. januar med mindst 1 mdr. varsel (minimum 1 årsmedlemskab af Tennis kræves).

Ved udmeldelse jf. ovenstående vil for meget forudbetalt kontingent blive tilbagebetalt.

Man skal huske at udmelde sig, når man ikke ønsker at være medlem mere.
Såfremt man ikke udmelder sig men undlader at betale kontingen bliver man slettet pga. kontingentrestance og der lukkes også for adgang til f.eks. motionsrum. 

Ved genindmeldelse hvor adgangen til f.eks. motionsrum skal genåbnes skal der ud over restancen på 2 måneders kontingent betales 100 kr. i genåbningsgebyr

Eventuelle spørgsmål vedrørende udmeldelse rettes til formanden Bjarne Lund Olsen (formand@if-telefonen.dk) eller kassereren Jan Resen (kasserer@if-telefonen.dk).Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies