Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via denne formular: Udmeldelse

Formularen sendes automatisk til vores kasserer som sørger for udmelding jf. lovenes § 5 og sender dig en bekræftelse: 

§ 5.  Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med attestation med mindst 1 mdr. varsel til udløbet af en måned.
Særlige regler gælder for Tennis afdelingen: Udmelding kan kun ske 2 gange pr. år: pr. 1. juli og 1. januar med mindst 1 mdr. varsel (minimum 1 årsmedlemskab af Tennis kræves).

Ved udmeldelse jf. ovenstående vil for meget forudbetalt kontingent blive tilbagebetalt.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udmeldelse rettes til formanden Bjarne Lund Olsen (formand@if-telefonen.dk) eller kassereren Jan Resen (kasserer@if-telefonen.dk).Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies