Opdateret 25.4.2018


Turreferater før 2018

Herunder kan læses turreferater fra før 2018. Der vil blive forsøgt lavet turreferat fra samtlige fisketure, hvor der kan læses lidt om vejr og vind, fangstresultater m.m.


Turreferater fra 2018 og frem finder du HER Nu må I ikke tro, at jeg staver ad helvede til, eller glemmer at sætte mellemrum, men når jeg indsætter mit perfekte Word dokument på hjemmesiden, så glemmes mellemrum mellem ord nu og da.


Turreferater er midlertidig indstillet

Senest opdateret 25.11.2017


Tur referat fra fisketuren medJAWS den 14. december 2016

Så prøver vi lige med etsidste lille tur referat fra 2016. Vanen tro var Skipper Peder vært ved etveldækket morgenbord og en lille skarp til halsen. Og vanen tro er der også enlille konkurrence, hvor der kan vindes fine præmier, hvis man kan fange storetorsk. Endvidere er der en lille julegave fra Sportsfiskerafdelingen. Dissegaver er købt hos Hvidovre Sport, som i dagens anledning, havde givet en ganskefornuftig rabat.

Nå, men det var en dag med absolutfin sol, og meget svag vind på ca. 4 m/s, som kom fra vestlig retning. Ingenskyer, og absolut tørvejr, bortset fra mågeklatter L. ”Bølgerne” var kun små krusninger på vandet. Og strømmen var 1-2 knob.Primært lå vi i farvandet syd for Helsingborg/Kobberværket, og dagen udartedesig til et ganske pænt fiskeri.

Der var fint med både torskog sild (endda store sild). Allan den lille skurk, sneg sig en torskebasse på4,2 kilo ombord, og scorede dermed torskepuljen, samt et point i års konkurrencen,mens ”Lykke”-Per fangede en hvilling på 200 gram, som også gav et point i års konkurrencen.

I dagens konkurrencefordelte præmierne sig således: Mely og Bent stod lige og skulle ud i enlodtrækning om 1. og 2. pladsen. Men som den absolutte gentlemann Bent er,overlod han 1. pladsen uden lodtrækning til Mely. 3. Pladsen gik til ”Lykke”-Per,mens 4. pladsen igen skulle ud i lodtrækning mellem Jens og Ejvind. Her trak Jens Møller så det højeste nummer, så præmiefordelingen bliv som følger:

1. Mely, 2. Bent, 3. ”Lykke”-Per,4. Jens Møller (Mølleren)

Tak for året som gik.Det blev til i alt 23 herlige fisketure, hvor der blev fanget 43 pointgivendefisk fordelt på pointgivende 11 arter.

Velmødt den 4. januar,hvor vi starter 2017 fiskeriet. Vi afsejler fra Helsingør kl. 08.00

Vi ses. Knæk og Bræk


21.11.2016. Jeg har problemer med at "uploade" turreferater. Så indtil videre suspenderes referaterne. Se i øvrigt forsiden af hjemmesiden ;)


Redaktøren på turreferater holder ferie, men bare rolig, der vil så snart der bliver tid, blive lavet turreferater for alle afholdte ture. Måske ikke helt så udførlige som tidligere, men så alle kan følge med. I det mindste vil der af hensyn til årskonkurrencen blive oplyst om, hvem der har fanget største fisk af dagens forskellige arter.Tur referat fra fisketuren medJAWS den 16. marts 2016

Så er vi tilbage i dedejlige drivture igen. Her går tingene jo lidt mere stille og roligt i forholdtil ”buleturerne”. Generelt er der også flere fisk, men størrelserne er oftemindre. Til gengæld er der mere tid til at udøve kammeratskabet, og nydehelheden i turen.

Nå, men det var en dag medhøj sol, og meget svag vind, som kom fra skiftende retninger. Meget få skyer,og absolut tørvejr. ”Bølgerne” var kun små krusninger på vandet. Og strømmenvar nordgående med 0,5 til 1,5 sømil. Primært lå vi i midtfarvandet mellemHelsingør og Helsingborg en anelse syd for færgerne, og dagen udartede sig tilet ganske pænt fiskeri.

Ejvind den skurk landede entorsk på 3,6 kilo, og scorede dermed torskepuljen, samt 1 point iårskonkurrencen. Jesper fik en rigtig flot sej på 1,8 kilo, hvilket ogsåindbringer ham ét point i årskonkurrencen. Tillykke til begge De’Herrer.

På dagen blev største torskpå båden vejet til 6,7 kilo, og der blev fanget sild med fin fin størrelse tilrøgovnen. En lystfisker fangede også et pragteksemplar af en Knurhane, som dogskånsomt blev sat tilbage i havet.

Igen havde vi en pragtfulddag på havet med det gode skib JAWS, og vi takker alle skipper Peder for hansivrighed efter at finde fiskene til os.

Husk at næste tur er onsdag den4. maj, og den sejles fra Helsingør. Her satser vi lidt på hornfiskene, menellers vil det blive blandet fiskeri.

Vi ses. Knæk og bræk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tur referat fra fisketuren medJAWS den 2. marts 2016


Så var der igen inviterettil buletur på Øresund med det gode skib JAWS. Jegmå betegne det som et "strålende" vejr. Regn og slud i 90% af tiden.Vinden var mellem 6 og 8 m/s, og strømmen var oppe på over 5 knob. Fy for satanda en strøm. Det var svært, men ikke umuligt, og nårskipper Peder stoppede i bulerne, var der fisk at fange. Vi havde vist nok kunet enkelt stop uden fisk. Det blev ikke til de store i dag, men rigtig finestegetorsk med rogn, som mange af os lystfiskere bare elsker.


Der var i dagens anledning præmier tilde 4 største torsk. Præmierne var sponseret af hhv. skipper Peder ogSportsfiskerafdelingen. 4. største torsk på 1,9 kg, -her gik præmien (en fl. Vodka)til Ib. Mens 3. største torsk på 2,0 kilo, -her gik præmien (en fl. Snaps) tilPer. Og 2. største torsk på 2,6 kilo, -her gik præmien (en fl. Dr. Nielsen) tilEjvind. Og endelig den allerstørste torsk på 2,8 kilo, hvor præmien (en fl.Fernet Branca) gik til Lars. Samtidig får Lars så også 1 point iårskonkurrencen, samt scorede dagens torskepulje. Tillykke til alle 4 vindere.


Lufttemperaturen er stadig nede mellem 0og +2 grader, mens vandet holder ca. 3. Det er køligt på Øresund, men dejligtat se, at der er stigende interesse for fiskeriet, og humøret holdes højt,-ikke mindst grundet skipper Peder, som endnu en gang gav os en dejlig tur påØresund.og med rogn, som vi sportsfiskereelsker. Og alle fangede fisk. Jeg fik 8 stk. med 2,8 kilo som største. Vejedeogså bådens formentlig største til 4,8 kilo. Ikke de største fisk i dag, men endag hvor det er de barske drenge, der fisker igennem på trods af strøm, vejr ogvind. Og jeg vil gerne lige nævne, at en fisk på 2,8 kilo fanget i over 5 knobsstrøm, føles som en virkelig attraktiv måler. Føj hvor gør armene her til aftenavs, og det er fordi, jeg var ude at fiske med det gode skib Jaws. wink-humørikon Vi ses igen om 14 dage wink-humørikon


 


Tur referat fra fisketuren medJAWS den 17. februar 2016


Denne tur var udlagt somdrivtur efter torsk og sild. Ved drivtur lægger skipperen skibet, så man drivermed strømmen henover fiskepladserne. Der er fine muligheder for drivfiskeribåde nord og syd for færgerne, men de fleste gange bruger man de sikre pladser udfor kobberværket i Helsingborg.


Dagens vejr lagde ud medsvag vind (2-4 m/s) fra SØ. Det var letskyet det meste af dagen og en del sol.Lufttemperaturen var 2 grader og vandet 3,3. Fantastisk flot fiskevejr.


Der var fint med både sildog torsk i kurvene. Sildene var flotte og store, og torskene var mest istørrelsen mellem 2 og 4 kilo. Konens og min kurv talte ca. 70 af de flottesild, samt 26 torsk mellem de 2 og 4 kilo. Dagens største torsk stod Jesper dogfor, da han fangede en på 5,3 kilo, og dermed løb med både et point iårskonkurrencen og torskepuljen. Midt under fiskeriet blev der pludseligt lidttumult omme agter, hvor Per råbte på gaf, og sørme om han ikke havde fanget enfin lille havørred på 3,3 kilo. Den indkasserer han også et point for iårskonkurrencen. Så tillykke til Jesper og Per.


Og igen takker vi alleskipper Peder for en dejlig tur på Øresund.


 


Tur referat fra fisketuren medJAWS den 3. februar 2016


Denne tur var udlagt sombuletur, hvor vi sejler meget, og kun stopper, når der er fisk i buler. Vindenvar mellem 10 og 12 m/s, men ovre ved svenskekysten, var vandet rimeligt fladt,hvilket dog ikke gav de største besværligheder med fiskeriet.


Ved bulefiskeri har torskenesamlet sig i buler, som starter fra bunden og rejser sig i flere meters højde.4-5 meter er typisk, men bulerne ses også med højde på op til 10-12 meter, ogdet er her vi fanger rognfiskene. Der var rigtig mange fisk oppe i vandet, menikke ret mange i bulerne, når der overhovedet var buler på ekkoloddet. Der blevfanget OK med fisk, men grundet en strøm på mere end 3 knob, var de uhyggeligtsvære at trække op.


Carmelita havde dog heldetmed sig, med en torsk på 6,5 kilo, som var dagens største, hvilket giver hendeet point i årskonkurrencen, samt dagens torskepulje, -tillykke til Carmelita.Egentlig burde hun give en ekstra omgang, da hun skulle have hjælp til attrække fisken op. 6,5 kilo i ca. 3 knob strøm svarer faktisk til, at fiskenføles som en på mellem 18 og 20 kilo.


Dagens vejr var som skrevetmed hård vind, som aftog en del i løbet af dagen. Tørvejr hele dagen. Der varoverskyet det meste af tiden, men efter frokost lidt opklaring. Luften var oppepå de 5 grader, mens vandet var 3,3.


Tak til skipper Peder forendnu en dejlig dag på Øresund.
Tur referat fra fisketuren medJAWS den 20. januar 2016

Bulefiskeriet havde sidenseneste tur været fint, med flere torsk over de berømte 10 kilo (målere).Skipper Peder og jeg besluttede derfor, at ændre turen fra drivtur til buletur.Der blev rundsendt sms i god tid til alle deltagere, så de kunne have detrigtige grej med.

Temperaturen var nu kravletlidt over frysepunktet +4 grader, og vinden som var mellem 6-8 m/s det meste afdagen kom fra øst. Vandtemperaturen stod nu på +3 grader. Der var en hel delstrøm, men ikke noget som gjorde fiskeriet umuligt, -kun vanskeligt. Hele dagenholdt vi til nord for færgerne, og selvom der ikke var fisk i stimevis, så komder da torsk på dækket. Og pludselig opstod der lidt tumult, da Jesper havdefået bid. Efter lidt kamp landede han en dejlig torskebasse på 13,5 kilo.Tillykke med måleren Jesper (jeg tror det var en personlig rekord (PR), men detsnakker vi om på næste tur). Allan blandede sig også lidt i kampen, måske ikkelige med store torsk, men han fik fine torsk, samt en lange på 900 gram. Jesperscorer torskepuljen, og begge de herrer får 1 point i årskonkurrencen. Tillykketil Jesper og Allan.

Konens og min kurv rundedede 7 torsk, som var mellem 1,6 og 3,1 kilo.

Tak til skipper Peder forendnu en dejlig dag på Øresund.

 

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 6. januar 2016

Så tager vi hul på et heltnyt fiskeår, og denne første tur var mørk og kold, men heldigvis var dettørvejr hele dagen. Vandtemperaturen var 3,1 grad og luften -5. Vinden var 6-8m/s fra øst, men op ad dagen aftog den til 4-6 m/s.

Fiskeriet var lidt svært daoverfladestrømmen var nordgående, og bundstrømmen sydgående. Nord for færgernevar der som støvsuget for fisk, men skipper Peder fandt frem til både sild ogtorsk ud for Kobberværket godt syd for færgerne. Bent Roark stod for dagensstørste torsk, som vejede 3,1 kilo, og sørme om han ikke også fik en rigtigflot sej på 1,7 kilo. Så torskepuljen gik til Bent, som samtidig får åretsførste 2 point i årskonkurrencen. Tillykke til Bent.

Konens og min kurv kom tilat indeholde 40 flotte store sild, og 11 torsk med 2,6 kilo som største ogmindste på 1,6. Og der var et par rigtig gode rognbukser i et par af torskene,mums og herlig spise.

Endnu en dejlig og solrig,men djævelsk kold dag på Øresund. Tak til Skipper Peder for dagens indsats.____________________________________________________________

Tidligere Tur referater fra 2015

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 9. december 2015

Så kom vi frem til åretssidste onsdagstur i Sportsfiskerafdelingen, og traditionen tro var SkipperPeder vært ved solidt morgenmåltid, som vi indtog mens vi sejlede ud tilfiskepladserne, som lige nu har bevæget sig rigtig tæt på svenskekysten ovreved Åleboderne.

Vejret var fint, men istarten overskyet, senere kom der opklaring og vestenvinden blev reduceret tilen let brise, med opklaringen kom der også fint solskin, og det holdt tørt heledagen. Lufttemperaturen var ca. 8 grader, og vandet ca. 7. Fantastisk flotfiskevejr.

På et tidspunkt forsvandtfiskene (vi må have skræmt dem væk med fællessang og bægerklang). Men SkipperPeder har jo sine hemmelige steder, og vi smuttede lige ned i et område, hvorhan for nogle dage siden, havde set nogle torskebuler, så dem prøvede vi på, ogdet gav fint resultat. Mere end halvdelen af dagens torsk, som blev til 48 ialt, blev fanget den sidste time. Så det ser lovende ud for de næste månedersvinterfiskeri.

Præmierne ved årsafslutningenfordeltes således:

Per med største torsk på 3,9kilo. Gavekort på 300 kroner til Hvidovre sport, samt 1 point iårskonkurrencen. Samtidig fik han torskepuljen, den heldige rad.

Jesper fulgte tæt efter mednæststørste torsk på 3,8 kilo, hvilket gav et gavekort til Hvidovre Sport på200 kroner.

Allan fulgte op med flest torsk(4 stk), og fik ligeledes et gavekort til Hvidovre Sport på 200 kroner

Da der ikke var andrekategorier af fisk end torsk, blev de 3 trøstepræmier uddelt ved lodtrækning.

Alle deltagerne fik herefteren lille gave, som Hvidovre Sport havde leveret til Specialpris.

Hvidovre Sport havde udsaten sponsorpræmie til et formål, som jeg selv måtte vælge. Jeg valgte at anvendepræmien for at påskønne stabilitet. Så den gik til Ejvind Sørensen, da han somden eneste, har deltaget i samtlige årets ture.

Tak til både fiskekammeraterneog Skipper Peder for nogle fantastiske ture på Øresund her i 2015. Vi håber vikan gentage sukceen i 2016.

Husk første tur i 2016 er 6.januar, hvor vi sejler fra Helsingør.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 28. november 2015

Temperaturen er nu under ca.5 grader, så næsten alle havde vinterdragterne på denne dag. Det var regnfuldtdet meste af dagen, og kun få tørre perioder. Vinden blæste igen friskt med8-10 m/s fra sydvest. Vandtemperaturen er stadig ca. 7 grader.

Skipper Peder var helt klari spyttet, da vi stak næsen ud af havnen, for straks satte han kursen mod Åleboderneovre ved svenskekysten, og selvom det tager ca. en time, at sejle derover, så vardet altså der, fiskene var på denne dag.

Der var pænt med både sildog torsk, og igen faktisk bedre fiskeri end årstiden tilsiger. Totalt på bådenblev der fanget ca. 50 torsk, og rigtig mange sild. Bent Roark var bedste mandmed 6 flotte torsk, men han havde åbenbart fået forbud af konen om at tage fiskmed hjem, så han delte villigt ud af sin fangst. Tak for det Bent. Men selvomBent både er god til at fange fisk, og villigt deler ud af sine fisk til andre,så fangede han ikke den største torsk, og det er jo det som tæller i voresårskonkurrence. I dag var det Allan der løb af med den største torsk på 3,8kilo, og har får dermed et point i årskonkurrencen, samt dagens torskepulje.Lars fik en ”bette” hvilling på 150 gram, som lige sneg sig over målet, sådermed også ét point til ham.

Tillykke til Allan og Lars

Husk at næste gang (9.december) er vores årsafslutning. Her runder Skipper Peder året af med en gangmorgenmad til sportsfiskerafdelingen. Og i forbindelse med fiskeriet, vil dervære fine præmier udsat af Idrætsforeningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 11. november 2015

Netop hjemvendt fra devarmere himmelstrøg under sydens sol, melder skribenten sig på banen til igenat referere fra dagens fisketur.

Temperaturen lå ganskestabilt mellem 13 og 15 grader over hele dagen. Solen gemte sig bag skyerne.Det var rigtig overskyet, men tørvejr indtil ca. kl. 13.00, hvorefter vi fik enlille portion regn. Vinden blæste friskt med 8-10 m/s fra Vest. Vandtemperaturenvar 14 grader, hvilket er varmt, -årstiden taget i betragtning.

Fiskeriet startede lidt småtsyd for Hven, men det varede ikke længe inden skipper Peder sejlede op modÅleboderne, hvor fiskeriet var fint og flot. Der er stadig mange sild, hvilketnormalt ikke ses på denne årstid. Til gengæld holdt de fleste torsk, vist noken fridag, eller havde forsamlet sig et andet sted. En enkelt blev det dog til.

 Således fangede Ejvind en torsk på 1,2 kilo,som blev dagens vinderfisk af såvel vores lille torskepulje, og den giver joogså ét point i årskonkurrencen. Per snuppede en hvilling, der lige nøjagtigtholdt målet på 23 cm. Den vejede 140 gram, og giver derfor også ét point iårskonkurrencen.

Tillykke til Ejvind og Per


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 28. oktober 2015

Skribenten ligger stadig ogsoler sig på en øde strand ude i det nære østen. Jeg skal da lige hilse ogsige, at temperaturen her, er over de 30 grader. Så mens jeg går rundt i shortsog papirtynde T-shirts, overvejer I andre nok, om det er tid at findevinterdragterne frem.

Dagens fangst er noteretsom:

Ejvind fangede en torsk på1,8 kilo, og en hvilling på 250 gram. Allan fik en makrel på 250 gram, ogsåledes får Ejvind på denne dag 2 point i årskonkurrencen, og Allan får ét.

Tillykke til Ejvind og Allan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 14. oktober 2015

Her er der ikke ret meget atskrive om, for skribenten havde forhalet sit legeme til strandene under varmerehimmelstrøg. Så derfor nævnes kun den indberettede fangst.

Frede stak af med en torskpå 3,1 kilo, Per fangede en makrel på 750 gram, og sandelig om han ikke ogsåhev en lille hvilling på 250 gram. Således får Frede på denne dag 1 point iårskonkurrencen, og Per render med 2 point.

Tillykke til Frede og Per

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tur referat fra fisketuren med JAWS den 30. september 2015

Vi mødte igen friske og veloplagte op, til endnu en på Øresund med det gode skib JAWS. Solen bød velkommen fra morgenstunden af med en skyfri himmel. Temperaturen var nede påca. 7 grader, så det er ved at blive koldt om morgenen. Senere på dagen kom der lidt skyer, og temperaturen sneg sig op på 17 grader. Vandet var ca. 14 grader.Tørvejr hele dagen. Faktisk det man kalder en rigtig flot sensommerdag. Vinden vekslede mellem let til frisk over hele dagen, og kom fortrinsvis fra Syd Syd Vest (SSV).

Jan havde taget en pakke med, som han ønskede skulle indgå som præmie for ét eller andet, og for ikke at komme i for mange diskussioner, så besluttede formanden egenrådigt, at præmien skulle gå til største Sej, og hvis ingen Sej, så til største Makrel, og hvis ingen Makrel, så til næststørste Torsk. Da ingen sagde imod, -men nikkede, blev dette dagens konkurrenceregel.

Vi fiskede fint med flotte Sild,og konens og mit mål var ca. 150 af de fede til saltning, røgning, og filet til stegte Sild i eddike, og det nåede vi fint. Der var også fine Torsk, så nu er fryseren fyldt op med fisk for vinteren.

Jagten gik jo efter største Torsk og Jan-præmien, og resultaterne bølgede frem og tilbage. Ejvind fangede en fin Hvilling, men da der var tvivl om arten, måtte Skipper Peder agere dommer, og han var ikke et sekund i tvivl om, at det var en Hvilling. Og der blev ikke fanget nogen Sej, så Jan-gevinsten skulle så gå til den største af de fangede Makreller, og her lå Frede og Jan lige med hver en Makrel på 250 gram.Som det fine menneske Jan er, ønskede han dog ikke at modtage en del af den præmie, han selv havde udsat, så den gik 100% til Frede (Og hvilken fin gevinst, som bestod af 6 flasker special øl i en flot gavekarton, og hvem kunne egentlig være bedre vinder end Frede?). Og største Torsk gik til Jesper, som hev en basse på 3,7 kilo hjem. Hermed løb han med dagens torskepulje samt ét point i årskonkurrencen. De øvrige point fordelte sig med 1 point til Ejvind for sin Hvilling på 300 gram. Ét point for en makrel på 250 gram til Frede. Og ét point for en makrel på 250 gram til Jan. Tillykke til de 4 vindere.

Dagens fiskeområde var syd for Hven over mod Landskrona. Og hvis jeg skrev andet, end at vi havde en fantastisk dag på vandet, så ville det ikke have været sandt. ;)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 16. september 2015

Tiden er nu til at jagte sildene som skal saltes ned, så de kan blive klar til årets julefrokoster. Torskene jager i toppen af sildene, men de er ikke så mange, som de har været sommeren igennem. Makrellerne er her stadig, og der er fine muligheder for også at fange fine sej.

Dagen startede  med fuld sol, men op af dagen blev det mere overskyet. Der var tørvejr hele dagen. Der var let vind fra sydøst, men den opfriskede senere til 10-12 m/s. Middagstemperaturen var 18 grader, og vandetvar 17.

Fiskeriet foregår for nuværende næsten altid nord og nordøst for Hven, så skipper Peder satte straks kursen der til. Og selvom det op af dagen blæste en halv pelikan, så lå vi dejligt i læ ind under Hven. Og der var fint med fisk. Der blev fanget både sild, torsk, makrel og sej. Frede følte vist nok for, at nu var det hans tur til at give omgang på næste tur, så han landede bådens største torsk på 5,9 kilo. Det gav både torskepulje og ét point i årskonkurrencen. Per som jo sjældent holder sig tilbage, tog en sej på 1,5 kilo og en makrel på 750 gram,og det giver tilsammen 2 point i årskonkurrencen. Tillykke til Frede og Per.

Endnu en fantastisk fisketur med Jaws på Øresund. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 9. september 2015

Denne tur var sat op som enchartertur efter fladfisk, hvor vi havde båden for os selv. Formålet var, etforsøg på at hverve nye medlemmer til klubpris. Desværre er missionen ikkelykkedes. Det er mere eller mindre de faste folk, der melder sig til turen, ogder var ingen nye i TDC regi. Det skal derfor heller ikke være nogenhemmelighed, at denne tur ikke mere vil blive arrangeret. Men vi vil iBestyrelsen forsøge at udtænke noget nyt, og herom senere.

Men vi var 13 glade lystfiskereombord på det gode skib JAWS denne skønne onsdag aften, hvor der var fuld solog klart vejr. Temperaturen lå på over 20 grader ved afgang, men var ned på ca.14 da vi lagde til igen ca. 21.30. Tørt vejr, og en rigtig flot solnedgang.

Vi gik syd i sundet, ogfiskede på de kendte fladfiskepladser. Fiskeriet drillede dog, da strøm og vindville hver sin vej. Og der var lidt understrøm, som ville en helt anden. Mendet blev alligevel til lidt fisk i kurvene, så turen er som sådan godkendt setud fra et fangstmæssigt synspunkt. Selv fangede jeg 5 af de flade, men har jo nokpli til at lade andre tage point. Og det gjorde Jesper så med en Rødspætte på800 gram (Spætten slog til igen), og Jens Møller med en flot Skrubbe på 750gram, og Niels P. med en Hvilling på 300 gram, samt Ejvind med en Torsk på 1,2kilo.

Der var udsat en lillepræmie for dagens største fladfisk, så derfor løb Jesper af med en hel flaskeGammel Dansk for hans fine rødspætte på 800 gram. Tillykke til Jesper.

Og jo og ja, det var en finfin fisketur, men vi vil fremadrettet forsøge en anden hvervemulighed.

  ___________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren medJAWS den 2. september 2015

Fra morgenstunden var derfuld sol fra en skyfri himmel, med svag til let vind fortrinsvis fra sydøst.Senere friskede det op, og det blev ret så overskyet, men det holdt tørt heledagen.

Skipper Peder satte strakskursen mod fiskepladserne syd om Hven, men da både torsk og sild ikke viste sigpå loddet, gik vi op nord for Hven, hvor lodningen efter både sild og torsk varfin-fin. Og der var også makrelaktivitet i vandet.

Der blev fanget mange storeflotte sild, men de mindre var der selvfølgelig også. Torskene gik i toppen afsildene, og var bidevillige. Det lille trick med at trække en kroget sild etpar meter op, og så vente lidt, gav gode resultater. Og der blev fanget pænetorsk, og enkelte fine makreller.

Bådens største torsk var på6,2 kilo, men i klubregi havde Lars den største på 3,6 kilo, hvilket giver étpoint i årskonkurrencen (og torskepuljen med ret til at give en omgang påførstkommende onsdagstur). Herefter er der point i årskonkurrencen til Ib meden sej på 1,6 kilo, Lars med en makrel på 500 gram og Per med en skrubbe på 300gram.

Endnu en dejlig dag påØresund med det gode skib JAWS, og den bedste skipper, som véd hvor fiskene er,hvis de er der overhovedet.

_____________________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 19. august 2015

Der blæste en strid vind fra øst, og erfaringen siger gernelidt om, at så bliver fiskeriet i den ringere del af skalaen, da fiskene bliverspredt, og kan være både svære at finde og få til at bide.

Der var fuld sol fra morgenstunden af, men som skrevet såblæste det en del ca. 8-10 m/s fra øst, mellem 11 og 13 var vinden oppe på 12m/s. Temperaturen holdt stadig de 22 grader og vandet var 18.4.

Skipper Peder sejlede igen over i området syd for Hven (påde hemmelige pladser), og vore tidligere erfaringer omkring dårligt fiskeri iblæsevejr blev gjort til skamme. For fiskeriet var fantastisk. Der blev fangetmange rigtig pæne torsk over de 2 kilo, og også mange mindre. Og der var ogsåen del sild, samt enkelte makreller. Ejvind fangede største torsk på 7,2 kilo,hvilket gav ét point i årskonkurrencen, samt dagens pulje, mens Per får étpoint for en makrel på 300 gram. Tillykke til d’Herrer. Konen og jeg havde 5torsk over de 3 kilo, 24 mellem 2 og 3 kilo samt 11 over 1,5 kilo, så det ergodt at havnen har nogle fine vogne at transportere fisk på, da min egen lille ”klapvogn”ikke kan holde til så meget.

Det blev igen en fantastisk fiskedag på Øresunds vand og takfor det, selvom det blæste en halv pelikan.

 ____________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 5. august 2015

Vi så igen frem til en herlig dag på Øresund med det godeskib Jaws, med skipper Peder ved roret. Han er jo normalt vores garanti for, atder kommer fisk på dæk. For er der fisk, så skal han nok finde dem.

Morgenen startede lidt overskyet, men ellers var der fuldsol fra en skyfri himmel hele dagen. Temperaturen nåede de 22 grader, og vandetvar 18.5. Vinden var ganske let og kom fra vestsydvest med 4-6 m/s.

Som vanligt lagde vi ud med fiskeriet i området godt syd forHven omkring Landskrona og Barsebäck. Umiddelbart var der rimelig lodning, mendet kneb lidt med at få torskene til at bide. Men nu var der også lidt sild ivandet, så forstår måske godt, at torsken hellere ville have sild end en pirkmed 3-krog for enden. Vi skiftede position nogle gange, og der kom da også fiskpå dæk. Men fiskeriet blev reddet, da de sidste timer gav rigtig godt medtorsk. Der var også fine sild imellem, selvom de ikke havde størrelse tilsalttønden endnu. Det blev også til enkelte makreller på denne skønne dag.

Ib brillerede med at fange største torsk på 4,4 kilo, oghjemtager ét point i årskonkurrencen samt dagens pulje. Ejvind fangede en finmakrel på 350 gram, som også giver ét point i årskonkurrencen. Så tillykke tild’Herrer.

Og tak for endnu en god dag på Øresund.

____________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 22. juli 2015

Jeg skal da love for, at fiskeriet nu er ved at få folk afhuse. På denne herlige dag var der ikke mindre end 13 medlemmer afSportsfiskerafdelingen, som havde fundet fiskegrejet frem. Det var dejligt atse så mange glade sportsfiskere.

Vejret var ret overskyet, men solen tittede også frem, og såholdt det tørvejr. Temperaturen var 20 grader, og vandet var 18. Vinden varganske let og kom fra vestsydvest med 4-6 m/s.

Dagen før havde det blæst en del, og fiskeriet havde væretsløjt, så skipper Peder satte sin lid til det lave vand ved Barcebäk. Og dervar fisk, men de stod ikke i kø, for at springe ombord. Lodningen var faktiskOK, men torskene svømmede vist rundt med lukket mund, for de gad ikke bide påsådan for alvor. Efter lidt rykken rundt på forskellige ”småtoppe”, kom derfint med fisk de sidste par timer, og det reddede dagen. Konen og jeghjembragte 21 torsk. Mogens fangede største torsk i afdelingsregi. Den vejede2,6 kilo, og derfor løb Mogens af med torskepuljen, samt scorede et point iårskonkurrencen. Ejvind fangede bådens eneste makrel (250 gram), hvilket ogsågiver ham ét point i årskonkurrencen.

 ______________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 8. juli 2015

Flot dansk sommervejr med høje hvide skyer på himlen, hvorvinden skiftede fra sølle 6 m/s til noget kraftigere 12 m/s fra sydvest, såbåde vand og vind bølgede op og ned. Luften var dog ganske mild med 21 grader,og vandet var kommet op på 17,6 grader. Selvom der var lidt truende regn af ogtil, så fik vi kun nogle få dryp.

Skipper Peder satte igen kursen ud godt syd for Hven, ogselvom det blæste en del, så stod fiskene stadig fint samlet, hvilket gavganske pæn fangst til alle. Konen og jeg hjembragte 24 torskebasser. Denne gangvar det konen, som fik den største torsk på 2,3 kilo, så dermed tog huntorskepuljen, og scorede ét point i årskonkurrencen.

En dejlig dag på Øresund.

____________________________________________________________ 

Tur referat fra fisketuren med Skjold den 2. juli 2015

Denne aftentur var arrangeret af FSKBH, hvor man skullejagte de ”flade”. Selv deltog jeg ikke, så referatet er udformet efterdeltagernes beretning, samt egne vejrobservationer mm.

Jeg havde tilmeldt 7 mand til turen i håb om, at nogle af de”arbejdsramte”, ville melde sig under fanerne. Desværre skuffede tilmeldingigen, så det blev kun til 5 mand, som er mere eller mindre faste påonsdagsturerne. Så vi må nok se i øjnene, at disse ture ikke vil blivearrangeret fremover.

Det var en fantastisk flot aften med 18-20 grader og næsteningen vind. Skipper John på Skjold valgte at gå ned på fiskepladserne på TårbækRev og ud for Skodsborg. Der var ringe med de flade, så det var en lidtskuffende tur. Men Lars Rye fik alligevel en skrubbe på 490 (450) gram, ogNiels fik en lille torsk på 0,8 kilo, hvilket udløser ét point til begge iårskonkurrencen. Som lidt lokkemad til turen havde Sportsfiskerafdelingen saten fl. Gammel Dansk på højkant, til den som fangede største fladfisk, så denløb Lars Rye af med. Tillykke til ham.

Det var en dejlig aften på Øresund, men det mest positivevar nok alligevel, at man skulle ikke hjem og rense fisk.

 _____________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 24. juni 2015

Der blæste 8-10 m/s vind fra vest over havnen, da vi mødteop på skibet om morgenen, og den holdt ved hele dagen. Et par gange var dentiltagende, så vi blev vippet og rullet en del. Generelt var dagen overskyet, omend solen måske tittede frem i ganske få minutter. Men det holdt tørt heledagen. Vandet var 14,8 grader varmt om luften var 15.

Igen fandt skipper Peder fiskene godt syd for Hven helt nedmod Barcebäk. Og der var rigtig mange fisk i fin størrelse. Konen og jeghjembragte 39 torsk, hvor de 21 var over 2 kilo. Igen havde jeg fiskelykkenmed, og fangede den største torsk på 3,5 kilo, hvilket gav både torskepuljesamt yderligere ét point i årskonkurrencen.

Hjemturen med vinden ret i mod fra vest, var et kapitel forsig. Der kom rigtig meget vand på dækket, og selvom vi blev vippet og rulletgrundigt, og måske også en smule våde, så havde vi en dejlig dag på Øresund.

______________________________________________________________ 

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 13. juni 2015

Denne tur var sat op som en lørdagstur, da der har lydtutilfredshed med, at det arbejdende folk, havde svært ved at deltage ionsdagsturene. Derfor var det lidt skuffende, at der ikke var størretilslutning. Vi var kun 5 mand, og heraf var 4 af de faste fra onsdagsturene,og kun én af de ”arbejdsramte”. I bestyrelsen vil vi overveje, om vi giderarrangere lørdagsture fremadrettet.

Men vi der mødte op, havde en dejlig dag på Øresund, hvorsolen skinnede fra en skyfri himmel. Vandtemperaturen var 12.8 grader og efteret par timer var der 20 grader i luften. Vinden var meget let fra vest, hvilketi perioder gav flot havblik. Vi fiskede i området syd for Hven, og der varrigtig mange fine fisk mellem de 1,5 og 3 kilo. Konen og jeg hjembragte 24torsk, og hvor heldig kan man være. Selv fik jeg nemlig en torsk på 3,4 kilo oghjemtog vores lille torskepulje, samt høstede ét point i årskonkurrencen, og såvandt jeg jo også den flaske snaps, som var dagens præmie doneret afsportsfiskerafdelingen.

Jo jo det var skam en igen dejlig tur på Øresund.

______________________________________________________________ 

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 10. juni 2015

Igen havde vi så en af de dage, hvor vejrguderne bød på flotsolskin fra en skyfri himmel hele dagen. Vi nåede op på de 20 grader, og vandeter nu ca. 13,5 grader varmt. Vinden kom fra VSV, og var i størrelsesordenen 4-6m/ dog tiltagende efter kl. 13.00.

Fiskeriet foregik i området syd for Hven, og ifølge skipperPeder var der masser af fisk at lodde, og i snit fangede hver mand på båden velen 7 – 8 torskebasser. Selv havde konen og jeg 19 torsk med største på 2,1kilo, og tro om ikke Niels P. den gavtyv hjemtog dagens største torsk på 4,1kilo, og derfor indhøstede vores lille torskepulje, samt scorer ét point iårskonkurrencen.

Igen havde vi en utrolig dejlig tur over Øresunds blå.

___________________________________________________________ 

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 13. maj 2015

Da vi mødte op om morgenen, var det køligt, og selvom det ikke regnede, var luften mættet med vand. Vi fik dog rigget til i nogenlunde tørvejr, men ellers bød dagen på regn i ca. halvdelen af tiden. Vinden blæste op til 9-10 m/s fra vest, så selvom vi både lå nord og syd for færgerne, så lå vi i fint læ af Sjælland. Lufttemperaturen nåede op på 13 grader, og vandet er nu blevet 8 grader varmt.

Det var en af de dage, hvor fiskene ikke ligefrem stod i kø, for at springe op på dækket, alligevel var det en fin fiskedag.

Niels P fangede største torsk, som vejede 1,7 kilo, og hjemtog dermed den indsamlede pulje. (Tillykke Niels). Per fik en flot sej på ca. 800 gram, og Frede fangede en rigtig flot knurhane. Og Carmelita var den der fangede flest torsk med en score på 11 stk. (ikke store, men store nok).

Turen var så afslutningen på forårsfiskeriet. Næste gang venter sommerens eventyr, hvor de iltre sommertorsk huserer syd for Hven og på sommerpladserne i øvrigt. Makrellerne har også vist sig i farvandet, så husk både det lette og lidt tungere grej.

Næste tur er den 10. juni. Vel mødt.

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

____________________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 29. april 2015

Første tur efter værftsophold. Det første vi bemærkede, var reklamerne for ”HONDASHOPPEN”, og ”LOWRANCE”. Det var jo næsten ikke til at undgå. Det næste var et flot nymalet skib, hvor der også straks kunne ses nye installationer og forbedringer. Det er rart at se, at Skipper Peder hvert år opgraderer, og vedligeholder JAWS på allerbedste vis, til gavn og glæde for vi sportsfiskere.

Vejret var vi igen rimelig heldige med. Kun let overskyet, og næsten fuld sol hele dagen. Mere eller mindre en let vind på 4-6 m/sek. fra sydvest, og næsten ingen strøm. Og igen holdt det for det meste tørt. Dagens temperatur var oppe på 14 grader og vandet er nu oppe på 5,7 grader. Konen og jeg havde taget dragter på, og det fortrød vi ikke.

Skipper Peder valgte fiskepladserne nord for færgerne, samt lidt nordligere i Sundet, men det var en dag, hvor det var meget sløjt med fisk. Vi sejlede en del rundt, for at finde de fisk der gad vise sig på ekkoloddet, men det var svært.

Endnu en af de svære fiskedage på Øresund, men Bent Roark viste så lige, hvordan man fisker, når det er svært, og fangede en torsk på 3,5 kilo, og tog dermed puljen for største torsk. Tillykke Bent. Største torsk fanget på båden denne dag var 4,5 kilo. Carmelita og Niels tog næsten samtidig 2 flotte Kuller på hver omkring 1 kilo.  

Jeg tror at alle havde fisk med hjem, men selv om det måske ikke var så mange, så havde vi igen en dejlig dag på havet.

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

___________________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 18. marts 2015

Denne tur var ved en fejl IKKE annonceret i turplanen. Årsagen var en brist i kommunikationen mellem Skippe Peder og undertegnede. Det lykkedes dog meget hurtigt at få besat de 7 reserverede pladser efter lidt rundringning og snak med de ”faste”. Tak til Jer som deltog.

Vejret var vi igen rimelig heldige med. Kun let overskyet, og næsten fuld sol hele dagen. Mere eller mindre en let vind på 4-6 m/sek. fra sydøst, og næsten ingen strøm. Og igen holdt det tørt. Dagens temperatur var 6.8 grader og vandet er nu oppe på 4.8 grader.

Skipper Peder valgte fiskepladserne ud for Kobberværket og nede syd for separeringen, men det var en dag hvor det var meget sløjt med fisk. Dog var de sild som blev fanget i rigtig flot størrelse.

Det her var en af de svære fiskedage på Øresund, men Per Rasmussen viste så lige, hvordan man fisker, når det er svært, og fangede en torsk på 2,6 kilo, og tog dermed puljen for største torsk. Tillykke Per.

Thjaaa hvad skal man sige? Vi havde ikke ret meget fisk med hjem, men vi havde igen en dejlig dag på havet.

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

 _____________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 14. marts 2015

Denne tur var arrangeretsom en lørdagstur, for at tage hensyn til det arbejdende folk, og for at være ekstra ihærdig, var der sat en flot præmie i spil. Desværre ser folk enten ikke på hjemmesiden, eller vi mangler en metode at kommunikere ud til sportsfiskerafdelingen, når vi laver sådanne arrangementer. Mere eller mindre var det kun de ”faste” deltagere, som deltog. Jeg vil i min kommende ferie, se om jeg kan finde en løsning på dette problem.

Vinden denne morgen var 5-8 m/sek. fra nord nordvest, og overskyet som det var, og med kun 4-5 graders varme i luften, var det bidende koldt. Vandets temperatur er nu på 4,7 grader. Og gennem hele fiskeriet var strømmen kun ganske svag.

Da det var drivfiskeri satte Skipper Peder kursen mod drivpladserne ud og syd for Kobberværket. Der var fint med både torsk og sild, og sildene havde fin flot størrelse. Mange af dem lignede høstsild. Der var mange småtorsk, som nænsomt blev genudsat, men der var også fine stegetorsk (mellem 1 og 1,5 kilo). Alle fik fisk, og bådens største torsk på denne dag var på 3,6 kilo. I klubregi fangede Carmelita den største torsk på 2,6 kilo, og dermed høstede hun præmien, som var et flot PENN fastspolehjul. Vores lille pulje gik i dagens anledning til næststørste torsk, og den gik så til undertegnede, med en ”bette” torsk på 1,8 kilo. Tillykke til begge.

Alle på båden fik fisk, men ingen tvivl om, at alle havde sat næsen op efter både noget større og nogen flere, men sådan er det med lystfiskeri og lyst- eller sportsfiskere. Men vi havde en både dejlig og hyggelig dag på havet.

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

 _______________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 11. marts 2015

Denne tur var udlagt som buletur, og da vi mødte om morgenen, var det allerede fint lyst. Forventningerne var store, som den selvfølgelig altid er for vi sportsfiskere.

Dagen igennem blev der budt på skyfri himmel og masser af sol. Og selvom temperaturen blot var +6 grader føltes det varmere. Vandtemperaturen var på sølle +4,4 grader.

Som de fleste gange ved bulefiskeriet sker det nord for færgerne, og det var da også her Skipper Peder lagde kursen til. I starten kæmpede vi med en hel del strøm, samt nogle store dønninger. Vinden på 6-8 m/sek kom fra nordvest. Omkring ved 11-tiden lagde vinden sig dog, og strømmen var ganske ubetydelig. Kun de store dønninger slap vi ikke af med.

Der blev budt på meget fint med torsk. Alle ombord fangede torsk. Nogle småtorsk forvildes sig også til at bide på, men de blev nænsomt sat ud i vandet igen med besked om at vokse sig større inden de bed på en pirk igen.

I gennemsnit blev der fanget 6-8 torsk pr. person. Ejvind hjemtog vores lille pulje for største fisk med en torsk på 4,7 kilo. Tillykke til Ejvind. Største torsk på båden denne dag var en torsk på 11 kilo.

Pragtfuld dag på havet.

________________________________________________________________

 

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 25. februar 2015

Desværre er de fleste data for denne tur gået tabt i denne fantastiske computerverden, så jeg vil referere delvis efter hukommelsen. Men turen blev afviklet som årsafslutning for 2014. D.v.s. at Skipper Peder bød på morgenmad, og der var fine præmier til dem der indfangede de største 5 torsk. Vi blev enige om, at når man havde modtaget én præmie, så kunne man ikke vinde igen: Fair nok for så var der flere der fik en præmie.

Vejret husker jeg ikke så meget om, men det holdt tørt hele dagen. Fiskepladserne var både nord og syd for færgerne, og de store fisk var stukket af. Alligevel blev der fisket på livet løs, og der kom da torsk på dæk.

Resultatet af konkurrencen blev følgende:

1.      præmie gik til Bent Roark fik en torsk på 2,0 kilo

2.      præmie gik til Per Rasmussen for en torsk på 1,3 kilo

3.      præmie gik til Carmelita for en torsk på 1,3 kilo (30 gram mindre end Pers)

4.      præmie gik til Niels Gramgaard for en torsk på 1,2 kilo

5.      præmie gik til Ejvind Sørensen for en torsk på 1,0 kilo

 

Tillykke til de 5 vindere.

 

Som en lille bibemærkning havde Jens Møller, Jesper Spettrup og undertegnede så meget pli, at vi ikke blandede os i præmiehjemtagelsen. Og vi havde igen en dejlig dag på havet.

 

Venlig hilsen

Lars Thøgersen

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 11. februar 2015

Igen en flok glade lystfiskere som troligt mødte op til det forjættede ”bulefiskeri”, som var på dagsordenen. Forskellen mellem traditionel drivfiskeri og bulefiskeri er kort fortalt, at når vi udøver drivfiskeri, da ligge vi i områder, hvor fisken normalt findes, og så driver båden for vind og vejr, mens der fiskes. Når vi udøver bulefiskeri, så opsøger vi fisken, og når de er der, og klokken ringer til fiskeri, så er det med at få sin pirk til bunds hurtigst muligt. Vi ligger kun stille i ganske få minutter inden fisken opsøges igen. Der er ofte en del sejlads, men også mulighed for rigtig flotte fisk.

Dagens vejr var forudsagt til let vind, dog tiltagende fra sydvest. Overskyet med god sigt, og mest tørt, og det holdt faktisk stik hele dagen.

Området for bulefiskeriet ligger for tiden i området mellem færgerne og op mod nordvest på svenskesiden af trafiksepareringen. Så Skipper Peder satte kursen mod fiskepladserne. Desværre virkede det som om, at vi sejlede rundt i ”Det døde Hav”, for der var ingen fisk på ekkoloddet. Stormvejret der havde hærget et par dage før, havde åbenbart splittet fiskeriet lid ad. Af erfaring véd Skipper Peder dog, at fiskene nok skal dukke op, så han blev i området, og efter et par timer var der gevinst. De første fisk begyndte at komme på dæk (selvfølgelig ikke så store som ønsket og forventet), men alligevel fine fine fisk.

Og i løbet af dagen blev det vel til små hundrede fisk over hele båden, og i klubregi blev det Ejvind Sørensen som scorede største torsk på 6,5 kilo, og dermed vandt den sædvanlige pulje. Tillykke til Ejvind med den fine fisk.

Og tak til Skipper Peder for endnu en dejlig dag på havet.

                _______________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 28. januar 2015

Vi var 11 superglade lystfiskere, som mødte op denne onsdag.Der var 2 helt nye medlemmer med, og vi siger derfor velkommen til Claus Raklev og Søren Holme. Og et lettere forsinket velkommen til Allan Gudbergsen.

Selvom vi med lidt misfornøjelse, havde studeretv ejrudsigterne, var det en stille og rolig morgen, som tegnede vejret. I havnenåndede alt stille og rolig idyl. Da turen var sat op til drivfiskeri satteSkipper Peder derfor kursen mod drivpladserne nord for Helsingborg påsvenskersiden. Her kom der lidt sild og der var fisk på ekkoloddet, men bådevinden og strømmen var ikke til at ligge og fiske i, så vi søgte ned modKobberværket i stedet. Her var strømforholdene fine, men der var absolut ingenfisk på ekkoloddet. Jeg blev derfor kaldt i styrehuset for rådslagning, foroppe i den nordlige del af Sundet, var der fanget torsk på bulefiskeriet, oghvis vi alle var indeforstået med at rigge om til bulefiskeri, så var det dette fiskeri, som Skipper Peder ville anbefale.

Vi besluttede at rigge om, og derefter satte Skipper Peder kursen mod fiskepladsen. Straks efter første ring på klokken, var der fisk påkrogen. Den næste times til blev det til flere fisk omkring de 5 kilo.Pludselig havde jeg selv noget på krogen, som absolut tegnede fint, og detendte da også med, at jeg hjemtog en torsk på 13,5 kilo, og dermed fører jeg såkonkurrencen om den største torsk til dato. Og som en lille sidegevinst tog jegså også dagens pulje. Næststørste fisk hjemtog Ejvind. En flot torsk på 7,25kilo, men både Jesper, Bent, Ib, Niels, Allan og Mely havde fine fisk med hjem.

Selvom der var flere nybegyndere inden for bulefiskeriet, så fik alle i det mindste fisk med hjem. Og tillykke med det.

Bulefiskeriet for mig handler ikke om at fange disse storetorsk over 10 kilo, som vi kalder for ”Målere”. Målet for mig er torsk medrogn. Og når jeg ser hvad garnfiskerne trækker ud af vandet af rognfisk, så erdet bulefiskeri, vi udøver som lystfiskere ganske ubetydeligt i forhold dertil.

Vi fik alle en god oplevelse på havet, selvom det varbidende koldt. Og i min kurv lå min 13,5 kilos torskebasse, og hyggede sig med5 andre mellem 4,5 og 5,5 kilo.

Næste tur den 11. februar er sat op som buletur, så Jer somhar meldt Jer til. HUSK det tunge grej med kraftige liner. Vi fisker med 5-600grams pirke uden ophængere af nogen art.

_____________________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren med JAWS den 14. januar 2015

Årets første tur var med udgangspunkt fra Helsingør, hvor viskulle ud og se, om rogntorskene var til at få i tale. Desværre havde et parlavtryk med tilhørende stormvejr passeret weekenden forinden, og vejrmæssigeefterdønninger, gav os både vind og regn men også et enkelt solstrejf.

Fiskeriet var sat op som drivfiskeri, så Skipper Peder sattekursen mod Kobberværket på svenskersiden. Både strøm og vind gjorde dog, at vimåtte flytte meget rundt, for at finde de få fisk der var på ekkoloddet. Vandetvar utrolig grumset, og erfaringen viser, at så er det svært at fange fiskene.Alligevel lykkedes det at få 12 torsk på dæk. Og kammerat Mogens løb af med denstørste, som vejede 2,5 kilo. Dermed fører han konkurrencen om største torsk.

Selvom alle havde sat næsen op til et lidt bedre fiskeri, såfik vi alle masser af frisk luft, og havde en dejlig dag på havet.

_______________________________________________________________________

Tidligere Tur referater fra 2014 


_______________________________________________________________

Tur referat fra den 10. december 2014

Vejrudsigten havde gennem de seneste dage lovet en del vind. Om tirsdagen, altså dagen før fiskedagen, blev ”en del vind” opgraderet til regulær storm, hvor vinden i vores område ville komme fra sydvest. Med vindstyrker på 14-16 meter pr. sekund (og muligvis mere), valgte skipper Peder at aflyse onsdagens sejlads.

Nu havde jeg ellers købt fine præmier til vores årsafslutning, så den må vi holde en anden gang. Mere herom senere (følg med på hjemmesiden).

 _________________________________________________________

Tur referat fra den 26. november2014

Termometret viste +4 grader, så der var ingen tvivl om fiskedragt eller ej. Igen skulle vi have en dag med en del vind fra øst, og igen en del regn.  Vejrudsigten viste sig at passe.

Det var koldt, da vi gik ud til skibet. Vi møder jo gerne ind en times tid før afgang, så vi lige kan holde ”morgenandagt” på agterdækket, samt få vores grej rigget til. Det er også ved at være godt mørkt om morgenen, så der er ingen tvivl, –vinteren er på vej.

Igen måtte vi over og ligge i læ under svenskekysten, hvor der var masser af sild, især småsild. Torskene var mere eller mindre svømmet væk, men en heldig lystfisker landede alligevel en enkelt på 5,5 kilo. Ved slutningen af turen artede vejret sig i en meget pæn retning, og skipper Peder satte kursen mod lavere vand, hvor man kunne forsøge sig med lidt kastefiskeri. Og der blev da også fanget torsk her. Ikke store, men OK. Desværre var det ikke alle, som skulle hjem og rense torsk.

Vores lille pulje for største torsk løb Niels P. af med. Tillykke til ham

____________________________________________________ 

Tur referat fra den 12. november2014

Vejrudsigten for dagen, var sådan noget med, at man virkelig overvejede, om det nu var tid for den tykke fiskedragt, eller om en ekstra trøje ville være nok. Mere eller mindre netop ankommet fra sydens sol og varme, blev beslutningen fiskedragt. Og det var et godt valg.

Morgenen var godt diset, og man kunne mærke fugten i luften, som var på 7-8 grader. Det blev også til en del regn i løbet af dagen, men solen tittede da også frem en gang imellem. Der var masser af vind fra øst, så skipper Peder lagde straks kursen over mod svenskekysten, hvor vi kunne ligge i læ.

Fiskeriet var nogenlunde, der var masser af sild, men de var krympet en del siden referentens sidste tur. Men størrelsen er så lige den, der er rigtig god til stegt sild i eddike. Det blev dog også lige til 15 af de store sild til rygeovnen, samt 7 torsk med 2,5kg som den største i konens og min kurv.

En fin fin fiskedag, hvor der var både sild og torsk til alle.

Vores lille pulje for største torsk tilfaldt vores gæst. Tillykke til ham, vi håber snart at se dig igen.

_____________________________________________________________

Tur referat fra den 29. oktober 2014

Da denne tur blev afviklet, var referenten på ferie, hvorfor det kun lige bliver til nogle sparsomme ord.

Kun 2 klubmedlemmer deltog på turen denne dag, hvor fiskeriet i forhold til sensommerens og efterårets fiskeri, var gået en del tilbage. De store sild gemte sig, så det var for det meste kun småsild, der kom på dæk. På hele båden blev det kun til en enkelt torsk .

______________________________________________________

Tur referat fra den 15. oktober 2014

Denne onsdag morgen var overskyet og med 12-13 grader, da vi ankom til Vedbæk Havn. Vi der kom nordfra, havde kun en smule vand på forruden, mens de som kom fra det søndre eller vest, havde viskerne i gang det meste af tiden. Himlen var oversået med skyer, og meldingerne fra både DMI og ”vejret.dk”, var både ”rigeligt med regn” og ”pæn” vind fra øst. Og som dagen skred frem, så kunne vi konstatere, at vinden var ”gættet” rigtig, men vand fik vi heldigvis ikke så meget af. Strømmen drillede som vanligt med linekludder til følge, specielt fordi der var en del andre, der forsøgte sig med noget kastefiskeri, og med deres lette grej, røg de rigtig hurtigt ind under båden og over på pirkesiden, hvor faktisk alle blev fanget flere gange. Men sådan er det jo, når der fiskes blandet fiskeri.  Mit lille termometer viste 14.1 grader som dagens højeste lufttemperatur, mens vandtemperaturen ved 12-tiden ca. 14.2. Vandet er altså stadig varmere end luften.

Nå, men vi lagde fra kaj kl. 8, og Skipper Peder satte kursen mod det sædvanlige område mellem Barsebäck og Landskrona på svenskesiden. Her kunne vi ligge lidt i læ for både vind og bølger. Der blev gennem hele dage kun foretaget fire træk, og der var fisk hele tiden. Sildene var pænt store, men i aftagende i forhold til seneste tur. Ligeså med torskene, som nu er både mindre i størrelse og antal. Men dagens fiskeri er totalt godkendt.

Da de bærende kræfter omkring indsamling til puljen for største torsk ikke deltog, og da ikke alle klubmedlemmer ville være med, da jeg forsøgte at lave en indsamling, var der denne dag ingen pulje.

Der blev i klubregi fanget 10 torsk, og rigtig mange flotte sild, men der var også rigtig rigtig mange ”sildeunger”. Mængderne anses stadig som ”pænt over” normalt for fiskeri lige nu (specielt med dagens vejr). Konen min og jeg fik 4 torsk (konen fik 3), og de ca. 100 pæne sild, vi havde bestemt os for. Så krydderspanden og salttønden er nu fyldt op.

Uanset vejret, så takker vi alle for en god dag på havet.

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK!

-         TUREN den 29. OKTOBER: Der er nu lukket for tilmeldinger i klubregi.

-         TUREN den 12. NOVEMBER: Da jeg holder ferie sidst i oktober, kan tur til 12. november ikke tilmeldes før 2. november fra kl. 10.00.

_____________________________________________________________

Tur referat fra den 1.oktober 2014

Denne onsdag morgen startede medlidt finregn, køligt med kun 11 grader kl. 06.30, og en masse skydække påhimlen. Vinden kom fra øst-syd-øst (ØSØ), og viste sig fra den mere barskeside. Generelt en lidt sur morgen. Og op ad dagen, blev det såmænd ikke bedre,da vi fik både mere vind og mere regn, og det gjorde bare dagen endnu mere sur,da regntøj m.m. begyndte at tage vand ind. Strømmen var heller ikke med os, dendrillede med linekludder til følge, og det var svært at komme ned til de mangesild som trods alt stod nede i vandet. Mit lille termometer viste 16 grader somdagens højeste, og vandtemperaturen var ved 12-tiden ca. 16.1.

Nå, men vi lagde fra kaj kl. ca. 8,og Skipper Peder satte kursen mod området mellem Barsebäck og Landskrona påsvenskesiden. Her kunne vi ligge lidt i læ for både vind og bølger. Der blevtaget nogle træk i området, som bød på fine sild, samt dagens 3 torsk. Strømmenvar dog hård med ca. 2,5 knob, så Skipper Peder satte senere kursen til områdetnord for Hven. Her udeblev torskene, men der blev fanget en enkelt makrel, ogflotte store sild, så selv om dagen var lidt sur, var fiskeriet ikke så surtendda. Faktisk var det fint fint fiskeri for årstiden.

Efterårsfiskeriet er nu i gang, ogder er stadig flotte sild at fange, og der går stadig torsk i blandt dem. Mendet er også tiden, hvor gode og dårlige fiskedage opleves. Og når vi hardårlige dage, må vi huske at opveje dem mod de gode, og det kan blive svært,med det fantastiske fiskeri, vi har haft gennem det seneste næsten halveår. 

 Igen havde vi jo samlet sammen til en lillepulje for største torsk. Carmelita lagde selvfølgelig hårdt ud med én på godtet kilo. Men snart blandede ”Lykke-Per” sig med én på lidt over de 2 kilo. Viandre forsøgte efter bedste evne, at fange noget der var større, men dagen idag var generelt ret sur, så det blev i alt kun til én torsk mere fanget afCarmelita, og den lå altså vægtmæssigt under Pers uanset, at den var en delkønnere. Så det blev Per som fik den største torsk i klubregi, og dermed ogsåhøstede puljen. Tillykke til Per.

Der blev i klubregi fanget 3 torsk,og rigtig mange flotte sild.  Mængderneanses som ”pænt over” normalt for fiskeri lige nu (specielt med dagens lidtsure vejr), selvom torskene burde have været flere. Konen min og jeg fik 2torsk (konen fik), og over 140 pæne sild. Så de første sild er nu lagt ikrydderspanden.

Uanset vejret og en sur dag, såtakker vi for en god dag på havet.

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK!

Næste onsdags tur er den 15. oktober. (Opdateret 6. oktober. Der er nu ikke flere ledige pladser). Og husk at JAWS indtil videre ligger på sydmolen i Vedbæk.

TUREN den 29. OKTOBER: Da jeg holder ferie sidst i oktober,skal tur til 29. oktober meldes fra eller til senest den 14. oktober inden kl.17.00.

________________________________________________________


Tur referat fra den 17. september 2014

Igen havde vi en fuldstændig fantastisk smuk onsdag. Morgenen bød på lidt dis og tåge, samt en del skydække, men op af dagen klarede det op, og vi fik fint og flot solskin med kun få skyer på himlen. Og hele dagen igennem så vi ikke en eneste regndråbe. Vinden kom fra Øst Syd Øst (ØSØ), og holdt sig inden for de lovede ”jævn til frisk vind”. Så jeg må medgive vejrprofeterne hos DMI, at de havde ramt dagens vejrforudsigelse, så den sad lige i skabet. I løbet af dagen rundede vi også de 22 grader i luften, mens vandtemperaturen på forunderlig vis var steget i forhold til sidst, og blev målt til 17,7 grader ca. kl. 12.

Med årstid, strøm, vind, vandtemperatur osv. taget i betragtning, var der ingen tvivl hos skipper Peder omkring, hvor dagens fiskeri skulle udøves. Nemlig Øst og rundt Nord for Hven.

 Og lidt fantastisk var det vel så også at, fra vi stoppede første gang, kunne vi udøve fiskeriet indtil skipper Peder ringede af, helt uden at vi havde haft behov for at flytte skibet.  Der var næsten ingen strøm i vandet, men vinden gav den nødvendige drift af båden, så vi ikke lå det samme sted. Og ekkoloddet viste bare fisk, fisk og atter fisk hele tiden.

 Her i september er det stadig fiskeriet efter de fede sild til saltning, som er hovedfiskeriet. Men der kom dog nogle fine torsk og lidt makreller ind som bifangst. Største torsk på dæk var på 3,9 kilo (udenfor klub og konkurrence).

Igen havde vi jo samlet sammen til en lille pulje for største torsk (altså dem man fanger nede i vandet). Først blev der fanget lidt småtorsk, men så lagde Frede lige fra land med et eksemplar på 2,5 kilo. Han kæmpede hårdt med sine svage arme, for at få den landet på dæk, men det lykkedes til sidst. Nu var målet ligesom sat. I lang tid stod han som en klar vinder, selvom både Mely og Ib bed ham i haserne med torsk på hhv. 2,4 og 2,1 kilo. Og der var ingen tvivl om, at Frede var svært nervøs for, om nogen igen lige skulle tage puljen foran næsen af ham, som det jo er sket ganske mange gange før. Og helt ærligt, så skete det faktisk igen, da Jesper i starten af den sidste fisketime, landede en torsk på 2,8 kilo, som så blev dagens største i klubregi, og dermed også udløste puljen. Tillykke til Jesper, og ihhhh., hvor var det ærgerligt til Frede.

Der blev båden rundt fanget omkring 25 torsk, under 10 makreller og rigtig mange flotte sild.  Mængderne anses som ”pænt over” normalt for fiskeri lige nu. Konen og jeg fik 2 torsk, og over 100 pæne sild. Så rygeovnen skal i gang i weekenden.

Igen takker vi alle for en fantastisk god dag på havet, samt skipper Peder for rette valg af fiskeplads..

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK!

Næste onsdagstur er den 1. oktober. Ekstraordinært, har vi fået mulighed for flere pladser, så meld endelig ind, hvis du/I vil med ud at fiske. Senest 29. september kl. 18.00. Sildene er stadig store fedsild, og der er flotte torsk i blandt dem. Og husk at Jaws indtil videre ligger på sydmolen i Vedbæk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tur referat fra den 10. september 2014

Da mange medlemmer gennem et stykke tid havde efterspurgt en fladfisketur, valgte jeg at etablere en sådan som en aftentur, hvor Sportsfiskerafdelingen chartrede hele skibet, så vi kun var os selv. På et tidspunkt var vi faktisk oppe på 22 tilmeldinger, men efter lidt afmeldinger grundet sygdom m.m., endte vi op med 18 deltagere. Selv synes jeg at dette antal deltagere er flot og OK, og vil helt klart arbejde videre med at udvikle vores tur kalender til mere end onsdags ture.

Som skrevet var vi 18 glade sportsfiskere, der mødte op til fladfisketuren, som blev afviklet mellem klokken 16.00 og 21.00. Et par stykker ville dog være helt sikre på at få de bedste pladser, så i bedste udsalgsstil mødte de op ved 7-tiden om morgenen, og indtog, efter deres egen mening de 2 bedste pladser på skibet. Skipper Peder blev selvfølgelig lidt overrasket, da han kom ca. 7.30, og så, at der var folk på skibet. Folk som vel at mærke ikke skulle ud at sejle før kl. 16.00. De 2 herrer havde såmænd glemt, at der var tale om en aftentur, og var mødt op, som om det var en af de almindelige onsdags ture, som afvikles mellem klokken 8.00 og 15.00. Da de nu begge har lovet at give en ”kvajebajer” den kommende onsdag, så nævner jeg ingen navne. Men tænk blot på ”vindstille” og ”lykke”. Og så skal der ikke koges mere saft af den banan.

Vejrguderne havde ikke de bedste varsler til os. De snakkede både om hård vind og en del vand i form af regn, og ikke mindst ville strømforholdene være os i mod. Men som vanligt blev der overdrevet igen. Vel var der vind, - der kom lidt regn, og strømmen var lige på kanten, men det var ikke forhold, som gjorde det hverken svært eller umuligt at fiske. Der var 2 muligheder: Enten i læ under Hven eller området ved Tårbæk Rev. Efter lidt konference med Skipper Peder blev vi enige om, at droppe Hven, men have den som alternativ, hvis Tårbæk ikke gav noget. Og dermed lettede vi fra Vedbæk, og kursen blev sat mod syd, ned mod Tårbæk Rev.

Sejladsen var rimelig rolig, men der kom da vand på dækket, og et par stykker, som stod ude foran, var vist nok glade for, at de havde iført sig regntøj.

Da vi nåede frem til fiskepladsen efter ca. 30 minutters sejlads, viste det sig, at både strøm og vind var med os. Mulighederne for fiskeri var OK, og det varede da heller ikke længe efter første stop, før vi havde landet de første ”fede flade” på dæk. Vi flyttede lidt rundt, for at affiske fiskepladsen, og det blev i alt til 92 fladfisk til at tage med hjem på turen. Der blev også fanget 8 mindre torsk, som holdt målet. Resultatmæssigt, var det nok lidt under middel i gennemsnit, men der er gode fiskedage, og der er dårlige fiskedage, og så er der de dage, hvor man skal være taknemmelig, for de fisk man får med hjem, uanset om det er ganske få eller rigtig mange.

Selv fangede jeg intet. Absolut intet. Og jeg stod lige ved siden af Mogens, som personligt landede 18 fladfisk. Men jeg var jo også en af dem, som ikke brugte orm, men kunstagnen GULP. Og GULP var åbenbart ikke fladfiskenes livret denne aftenstund. Konen min som fiskede med orm, fik 5 af de flade (ikke de ”fede flade”), men pæne pæne fisk.

Igen nogle gode timer på havet, hvor humøret var højt, og kammeratskabet igen blev styrket.

Tak igen for nogle dejlige timer på havet.

Knæk og bræk.

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK!

Næste onsdagstur er den 17. september kl. 8.00 til 15.00. Tjek kalender, og meld til eller fra. Og husk at JAWS indtil videre ligger på sydmolen i Vedbæk.

EKSTRAORDINÆRT: Vi har fået flere pladser end de 7 tidligere nævnte, til rådighed den 1. oktober. MELD ind hurtigst muligt og inden den 29.september kl. 18.00, hvis du/I vil med ud at fiske

______________________________________________________________________

Tur referat fra den 23. august 2014

Denne tur var en invitation fra FSKBH, som er en forkortelse for FirmaidrætStorKøBenHavn. Turen var sat op til fangst af de mindre, men livlige tunfisk, som svømmer rundt i Øresund under betegnelsen MAKRELLER. Turen udgik fra Helsingør med det gode skib Havstrygeren, med skipper DYT ved roret, og hvor bådsmand René, sørgede for pølser, øl og vand samt i øvrigt god og venlig betjening.

Vejrudsigten med vind af 4-6 m/s fra sydvest holdt stik, og de lovede små byger, gav en sjat vand i ny og næ. DMI’s vejrudsigter holdt faktisk stik.

På denne tur var vi et hold på 6 tilmeldte deltagere fra IF-Telefonens sportsfiskerafdeling. Desværre kunne vi ikke blande os i konkurrenceresultaterne, men vi var tæt på.

Efter indvejning var Lars på en 4. plads med 2 stk. makreller på i alt 880 gram, og Mely på en 5. plads med 1 stk. makrel på 550 gram. Men da kun de første 3 pladser gav præmie, måtte vi nøjes med tilfredsstillelsen i, at have deltaget i fiskeriet. Og så smagte de fangede makreller faktisk fantastisk godt ;) Som bifangst blev der fanget både hornfisk, torsk og sild.

Fiskeriet fandt sted i den nordlige del af Øresund, hvor vi startede ud for Kronborg pynten, og her var fint med fisk, og de første makreller blev landet. En lille tur over til svenskerne nord for Helsingborg, gav vist nok 0-resultater over hele linjen, så vi trak tilbage til Kronborg, hvor der var lidt fisk, mest sild og torsk langt under målet og en enkelt makrel. En tur syd for færgerne, gav heller ikke noget, og et besøg ud for Kobberværket var også uden resultat. Vi sluttede af med de sidste kast ud for Kronborg (igen igen), og her var fiskene stadig. Faktisk blev der lige i de sidste minutter fanget 6 makreller.

Ellers er der ikke så meget at sige om turen. Mely vandt den interne pulje (den der med tyveren) i klubregi, for største torsk/eller makrel, og valget af fisk var ligegyldigt, for hun havde størst af begge. Tillykke til Mely med fangsten og en god dyst.

Selvom vi ikke fangede præmie fisk, så havde vi en god dag på havet, hvor vejret viste sig fra den gode side, og hvor regntøjet, kun måtte i brug for en kortere stund.

Vi siger tak til skipper ”DYT” og FSKBH for en dejlig dag på havet, hvor der både var fisk og godt humør.

VH. Lars

______________________________________________________________

Tur referat fra den 20. august 2014

En delvis smuk onsdag morgen, hvor vi mødte op på det gode skib JAWS i Vedbæk. Vejrguderne havde lovet regn, sol, vind med ekstra vitaminer fra vest/sydvest og måske et tordenskrald. Tordenskraldet udeblev, men resten stemte. Temperaturen om morgenen var på blot 12 grader, men i løbet af dagen kom vi da op på 21. Vandtemperaturen blev ca. kl. 12.00 målt til 19.6 grader.

Vi er nu så langt henne i august, at sildene er begyndt at komme frem, og der er ved at være størrelse på. Makrellerne er også blevet flittigere til at vise sig, og selvom torskene er blevet færre, så er de til gengæld blevet større.

Vejrudsigt, bølger og strøm var afgørende for, hvor skipper Peder valgte fiskepladserne i dag. Og det blev i området nord, nord øst, og øst for Hven. Her var læ forholdene tålelige, strømmen rimelig, og bølgerne i en størrelse, der ikke gjorde det umuligt at bevæge sig rundt på skibet.

Fiskeriet var fint. Der blev på båden landet 3 torsk over de 4,5 kilo. Frede måtte ”nøjes ” med største torsk i klubregi med én på 4,25 kilo. Der blev båden rundt fanget både torsk, makrel og sild. Ikke i store mængder, men mængder der anses som normalt for fiskeri lige nu. Konen og jeg fik 5 torsk, én sild og 2 makreller.

Igen havde vi jo skillinget sammen til en lille pulje for den største torsk. Og der var et par med på båden, som ikke er i sportsfiskerafdelingen, med de ville da gerne være med i konkurrencen, og det fik de lov til. Den ene af dem landede så vindertorsken på 4,75 kilo, og fik dermed puljen. Ingen tvivl om, at han havde en dejlig dag.

Vi andre havde også en fantastisk dag på havet. Vi kan jo ikke få sol, 28 grader, vindstille og roligt skib hver gang. Så denne gang ”nød” vi regn, vind, sol, skumsprøjt og et skib, hvor dækket ikke altid føltes helt lige. Og da fisketuren var slut, og vi sejlede hjemover, havde vi ca. 11m/s vind fra vest, altså snuden lige i mod. Skipper Peder benyttede derfor lejligheden til lige at ”skylle” skibet, og sjældent har det været så rent.

Tak for en god dag på havet.

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK! Næste onsdagstur er den 3. september. Tjek kalender, og meld til eller fra.

 _________________________________________________________________

Tur referat fra den 6. august 2014

Friske mødte vi op på det gode skib JAWS, denne skønneonsdag morgen. Vi har jo normalt vore vanlige pladser rundt omkring på skibet, men vi kom alligevel for sent, for ”vore” pladser agter, var optaget. Åbenbart var dem, der havde taget pladserne mere morgenfriske end os! Nå, men der var heldigvis stadig fint med plads på skibet, så vi fandt os alle til rette.

Men lad os nu starte med dagens vejrudsigt mm. Meteorologerne havde lovet fint vejr, letskyet, tørt og solrigt, og med temperaturer på op mod 26 grader i løbet af dagen. Vinden skulle komme fra det sydøstlige hjørne, og strømmen ville være nordgående. Stort set holdt forudsigelserne næsten 100 %. Der var lige lidt med både strøm og vind, som var lidt anderledes, for der var næsten ingen vind, og vandet var næsten fladt. Strømmen drillede lidt, men skipper Peder fandt så bare nogle steder, hvor strømmens indflydelse var minimal.

Fiskeriet var fint, med ca. 160 fisk på dæk over hele skibet. Altså ca. 8 i snit til enhver ombord. Måske ikke de allerstørste, men fint, fint med fisk. Og det var igen torsk, torsk og atter torsk, men sådan er fiskeriet lige nu. Der blev på hele båden også fanget et par sej, mens bådemakreller og sild lader vente på sig.

De seneste par måneder er vi nok blevet lidt forvænte medfangstresultaterne, da vi ofte har ligget med mere end 20 fisk i snit pr.mand/dame. Men dagens fangster ligger helt inden for rammerne af normalfiskeriet, ja måske endda et stykke over. Konen min (Mely) og jeg holdtos i dag til dagsgennemsnittet, og hjembragte derfor 16 torsk tilsammen.

Igen havde vi jo skillinget sammen til en lille pulje for den største torsk i klubregi. På en dag, hvor det er svært, at fange de større torsk, kan man så tage alternativer i brug. Jeg kastede faktisk eftermakreller, og så kom der pludselig en torsk på lidt over 2,2 kilo, og blandede sig i legen. Den blev så dagens største, både på båden og i klubregi. Så pulje til Lars. Og jeg siger tusind tak.

Igen havde vi en fantastisk dag på havet. Fuld sol, tørt og næsten ingen vind, -bedre bliver det næppe.

Tak for en god dag på havet.

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

PS. HUSK! Næste onsdagstur er den 20. august. Tjek kalender, og meld til eller fra.

_______________________________________________________

Tur referat fra fisketuren den 23.juli 2014

En dag med utroligt smukt sommervejr var os i vente, og det blev fuldt ud bragt os af vore vejrguder, eller hvem det ellers måtte være. Lidt svag vind fra øst, masser af sol fra en næsten skyfri himmel, tørvejr, og minimum strøm i vandet. Og en dag på Øresund som såvel fiskemæssigt som vejrmæssigt, ikke fås bedre.

Skipper Peder satte straks kursen mod fiskepladserne syd for Hven, men da de første par stop kun gav mindre og få fisk, fortsatte han til mere sikre steder for fiskeriet. Måske ikke der hvor man fanger de største torsk, men hvor man fanger mange. Og det var så det, vi fangede. Rigtig mange torsk på de ca. 1 – 2 kilo. Et par pæne sej blev det også til. Alle mand havde mindst 10-15 fisk over målet på dæk.

I klubregi havde vi igen givet en lille ”tyver” i puljen om den største torsk.  Mogens lagde hårdt ud med en Torsk på 2,4 kilo, Men konen min ”Carmelita”, fangede så bare en på 2,5 kilo, og løb derfor af med præmien for største torsk. Tillykke til Carmelita.

Vi havde igen en rigtig god dag på vandet. Tak til både Skipper Peder, såvel som til fiskekammeraterne fra IF-telefonen.

Tak for en dejlig tur

VH. Lars

______________________________________________________________

 

Tur referat fra fisketuren 9. juli 2014

Med 6 tilmeldte klubmedlemmer mødte vi alle friske op ca. 6.45, for at være sikker på, at få vore vante og gode pladser. Fiskekammerat Ib Kildelund havde taget ”junior” med, -Ib ville jo være helt sikker på, at få fisk nok med hjem til mor Inger. Og det blev det så også til ;)

Men lad os nu starte med dagens vejrudsigt mm. Meteorologerne havde lovet vind fra østlig retning med en styrke på 10-12 m/s i løbet af dagen. Det er meget. Og jeg skal da lige love for at de fik ret. Skipper Peder havde dog luret både meteorologerne og fiskene, og satte derfor straks efter afgang, kursen ud mod Barsebäck på svenskesiden, så vi kunne ligge lidt i læ sådan rent bølgemæssigt, og med chance for godt fiskeri.

Og det var en god beslutning, for der var fint med fisk. Måske ikke de allerstørste, men fint, fint med fisk. Og det var igen torsk, torsk og torsk, men sådan er fiskeriet lige nu. Der blev på hele båden også fanget sej, hvilling og en enkelt sild. Og selvom der blæste en halv pelikan, så lå vi faktisk fint, under selve fiskeriet.

Igen havde vi jo skillinget sammen til en lille pulje for den største torsk i klubregi. Kildelund junior var også med. Og igen bølgede det frem og tilbage. Først havde Mely den største, så Lars, så Ejvind, så Ib og junior (2,4 og 2,45), men blot for at sætte et punktum for dagen landede undertegnede så en flot, flot (faktisk ekstremt flot) 2,7 kilos torsk. Så pulje til Lars. Og jeg siger tusind tak for kampen. ;)

Vi havde en fantastisk dag på havet. Godt nok var der vind og skumsprøjt, men hele tiden også fuld sol. Og som jeg kan læse her på DMI til aften, var der tale om en fantastisk sommerdag, og det var også sådan vi fornemmede det.

Tak for en god dag på havet.

Knæk og bræk

De bedste hilsner fra Lars

___________________________________________________________

Tur referat fra fisketuren den 25.6.2014

En pragtfuld sommerdag, med sol fra en næsten skyfri himmel, var det vi mødte op til ved 7-tiden denne skønne onsdag morgen. Vejrgudernes forudsigelse af såvel den lette vind, den svage strøm og den næsten skyfrie himmel dagen igennem holdt næsten 100 % troværdighed. De havde også lovet tørvejr, men alligevel kom der et par dråber regn, som dog ikke er noget en rigtig lystfisker tager sig af. En fantastisk dansk sommerdag på havet, hvor der for det meste var ”havblik”.

Ingen tvivl om, at Skipper Peder fra starten af, havde sine anelser om, hvor fisken skulle findes i dag. Og der var ikke tvivl i hans sind om, hvor kursen skulle lægges. Efter knap en times sejlads ringede klokken for første gang, og næsten alle fik en fisk op af vandet. Nogle skulle ud igen for at vokse sig større, mens andre var fint OK over målet. Efterfølgende blev der fanget flere og flere fisk, og de blev faktisk også større og større.

Igen svingede puljen for den største torsk fra den ene til den anden hen over dagen, men Fredes kammerat Erland, landede en 4,2 kilos som satte punktum for puljen. Tillykke til Erland. Håber vi også ser dig næste gang  ;)

Selvom pointregnskabet i klubregi er suspenderet indtil videre, så skal da lige nævnes, at Ib Kildelund og Niels Gramgaard, havde de 2 største på hhv. 4.0 og 3.6 kilo. Flotte, flotte fisk. Tillykke til Jer begge. Flot.

Meldinger om øvrigt der blev fanget på båden generelt var torsk og enkelte mørksej. Største torsken på båden var 5.2 kilo (ikke i klub og ikke med i pulje), men en flot fisk alligevel. Og så havde hele båden vel igen over 450 torsk, som blev taget med hjem. Et fantastisk fiskeri, som i stor grad skyldes Skipper Peders evne til at fornemme, hvor ”torsken” står netop i dag.

Tak for en dejlig dag på havet. Og da jeg tabte den interne konkurrence om fangst af største torsk mellem konen min og mig, så må jeg jo blot konstatere, at jeg har været en god læremester. ;)

 Vi ses næste gang den 9. juli. Vi sejler fra Vedbæk, og går igen efter torsk. Hvis intet andet meddelt på egen hjemmeside eller jaws.nu, så ligger Jaws for enden af bro D.

_________________________________________________________

 

 Turreferat fra fisketuren den 11.6.2014

Et eller andet sted var det jo næsten en ”kongelig” begivenhed, da fisketuren fandt sted på Prins Henriks 80-års fødselsdag. Prinsen havde andre gøremål i det franske, og deltog ikke, mens vi der deltog, faktisk havde et fiskeri, der var en ”næsten konge” værdig. Og på denne dag deltog 10 af vore klubmedlemmer.

Vi stak til søs fra Vedbæk kl. 8.00, og skipper Peder lagde straks kursen mod fiskepladserne godt syd for Hven. Vejret var overskyet med en let regn og let eller ingen vind fra forskellige retninger, og sådan artede vejret sig faktisk hele fisketuren igennem. Strømmen var meget lidt/let nordgående og til tider strømstille. Næsten ingen sol, så ingen forbrændinger, og det vand som kom, krævede faktisk end ikke regntøj.

Der blev udelukkende fanget torsk. Der var fint med fisk i første stop. Ikke så store, men dejlige stegetorsk. Og sådan fortsatte det stop efter stop. Størstetorsken blev flere gange lige slået med 100 gram ekstra, men Ole Hansen satte punktum for største puljetorsk, med et eksemplar på 2,9 kilo og overgik dermed Per’s på 2,5 kilo. Andre på båden meldte ind med fangst af hhv. 3,6 kilo og 4,3 kilo, så det er pæne størrelser der bliver halet ombord. Der var også mange småtorsk, som nænsomt blev sat tilbage i havet.

Det var så lidt om størrelsen. Nu til Mængden!!!! Vi fangede rigtig mange fisk (torsk) på hele båden. En forsigtig optælling siger mere end 450 i alt. Så der er masser af torsk i Øresund. Konen min (Mely) og jeg havde 42 pæne torsk tilsammen. (Vi sætter gerne mindre fisk, -selv om de holder målet, tilbage i havet på en nænsom måde), så de kan vokse sig store til næste gang.

Vi havde alle en fantastisk dag på havet. Fik masser af frisk luft, masser af friske fisk, og ikke mindst styrket kammeratskabet med masser af hygge.

Husk vores næste fisketur er fra Vedbæk den 25. juni, og JAWS ligger formetlig stadig ved bro "D" i Vedbæk. Hold gerne øje med hjemmesiden JAWS.NU 

Kammeratlig fiskehilsen fra Lars

_____________________________________________________

Turreferat fra fisketuren den 14. maj 2014.

Der var 7 af IF-Telefonens medlemmer som deltog. Umiddelbart efter afgang meddelte undertegnede kort, omkring de tiltag der er gjort, efter at den tidligere formand Carl-Erik Madsen har meddelt sin, -og bestyrelsesmedlem René Lassons udtræden af IF-Telefonens  ”Sportsfiskerafdelings” bestyrelse.

Den korte version er således: Vi kører videre med vore onsdags ture som før, og det gælder alle typer af såvel nuværende som kommende medlemmer. Ingen specielt nævnt, ingen specielt glemt.

Indtil videre fungerer undertegnede som formand for IF-Telefonens ”Sportsfiskeri”. Undertegnede passer derfor opdateringer på vores hjemmeside, samt besvarer de mails der sendes til e-mailadressen ”sportsfisker@if-telefonen.dk”. Det er også til undertegnede, man tilmelder sig til fisketurene.

Der vil snarest blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde i IF-Telefonens afdeling for ”Sportsfiskeri”. Agendaens hovedpunkter vil være, -valg til bestyrelsen, -”Tobisen” renoveringsprojekt/ny båd, -samt årskonkurrencen.

 

Denne fisketur var sat op efter sæsonens hornfisk og torsk som drivfiskeri. Vinden på 4-6 m/s stod fra vest, og de der enkelte byger meteorologerne havde lovet, oplevede vi andre som vedvarende regn.

De seneste dage er vandet løbet meget i syd, og derfor er hornfiskene så godt som forsvundet  i Øresund..

Skipper Peder satte derfor straks kurs mod de kendte torskepladser på Svenskesiden, nord for færgerne, men måtte konstatere, at torskene havde lettet anker, og stort set var forsvundet. Derfor gik han syd for færgerne, og her var der da en lille smule fisk, i form af både torsk og sej. Efterhånden som dagen gik videre og Skipper Peder flyttede lidt rundt, kom der flere og flere fisk i kurvene, men det var ikke en af de bedste fiskedage.  Til sidst viste Per Rasmussen dog som sædvanligt sit talent (vi andre kalder det held), da han landede dagens største torsk på 2,4 kilo. Det så virkelig drabeligt ud, da han havde 3 fisk på, på én gang. Ganske kort efter ringede Skipper Peder fisketuren af, og satte snuden mod Helsingør.

Trods regnen var det en ganske god dag på Øresund. Fiskeriet var måske lidt under middel, men humøret var som vanligt højt.

Husk næste fisketur er den 11. juni, hvor vi sejler ud fra Vedbæk. Havnen er under ombygning, så der er begrænsede parkeringspladser, kom derfor i god tid.

Venlig hilsen

Lars ThøgersenIdrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies