23/5 2019

Årsmøde2019.

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.00 i Katrinedalshallen.

Dagsorden iflg. Idrætsforeningens love.

    l.  Valg af dirigent (undlades)
    2. Beretning
    3. Regnskab pr. 23/5 2019
    4. Indkomne forslag
    5. Budget 2019
    6. Valg af spilleudvalg:

       Formand - Birgit Kauffmann, modtager ikke genvalg

       Spilleudvalgsmedlemmer - Frank Hardt, Flemming Jens og Gunnar Clausen -modtager alle genvalg

     7.Eventuelt.

Ad.2:Formandens beretning 2018-2019.

1.   Pr. 23/5 2019 er 85 medlemmer i badmintonafdelingen, hvoraf 58 er registreret med baner om torsdagen.

2.   Baneudlejningen går stadig trægt. Vi har ingen udlejning efter kl. 21 hvilket betyder at 5 baner står tomme kl. 21-22. Vi har derfor benyttet banetiden 20-22 til holdkampe for herreholdene. Banerne kl.17-18 er kun delvis udlejet.

3.   Vi har haft 7 hold i holdturneringensæsonen 2018-2019. Tlf.1 i special elite blev trukket fra turneringen inden den første kamp blev spillet. Tlf.2 spillede i vet6 1.div.og blev nr.6, Tlf.3 spillede i vet6 2.div og blev nr. 5, Tlf.4 spillede i sen4 1.div. og blev nr.4, Tlf.5 spillede vet4 1.div og blev nr.1, Tlf.6 spillede vet6 elite og blev nr.6 og  Tlf.7 spillede sen4 3.div. og blev nr.8.

4.   Telelandsstævne 2018 den 15.-16.9. blev holdt i Fredericia og Kolding – 6 deltagere fra badminton

5.   Julesjov i Grantoften den 12/12, hvor der var stor deltagelse til både spil og efterfølgende julefrokost. Stor tak til Kim Michael, Henrik og Frank (spilleplanen) og ikke mindst tak til Benny forden dejlige julemad.

6.   Den 19/1 deltog 11 spillere i GSB firmacup i Gladsaxe. Vi fik to førstepladser.

7.   På GF2019 den 22/2 fik Frank Hardt tildelt Idrætsforeningens højeste udmærkelse ”Margrethebægeret”.

8.   Klubmesterskaber blev holdt i Grantoftehallen den 3. og 10.4.2019 og havde stor deltagelse. Ole Hansen havde sammensat spilleplanen og stod desuden sammen med Frank Hardt for forplejningen de to dage. Steen Kirt blev Klubmester i HS. De resterende resultater kan ses på Idrætsforeningen Telefonens hjemmeside www.if-telefonen.dk/badminton.

9.   Jubilæer i sæsonen: Flemming Aureld 1000 kampe, Kirsten Glaring 400 kampe, Else Bjerregaard 400 kampe, Lars Pedersen 300 kampe og Hjørdis Hansen 200 kampe.

Adgangskoden til Katrinedalshallen virker stadig ikke. Fra 1/7 2019 skal vi betale leje af banerne til Københavns Kommune.

Den 26/6-30/6 2019 deltager badminton i ECSG2019 i Salzburg med 5 spillere.

Næste sæson holdes Telelandsstævneweekenden den 14.-15.9.2019 i Fredericia.

Antal hold, der tilmeldes holdturneringen 2019/2020 er endnu ikke afklaret.

Pt. planlægger vi at fortsætte med at leje baner i Grantoften og i KFIU-hallen. Der er budgetteret med det.

Vi forventer at der kan spilles sommerbadminton hver torsdag mellem 18 og 20 hele sommeren fra den 4/7 til den 8/8.

 

Ad.3:Regnskab pr. 23/5 2019.

konto

2019

06 startafgifter

1560

16 banelejer

 

40 materiel

 

50 møder

512,45

51 præmier

299

56 gaver

 

57 kontorartikler

 

IALT

2371,45

 

Ad.4:Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag til årsmødet.

 

Ad.5:Budget 2019

Godkendt på IF Telefonens generalforsamling den 22/2 2019.

konto

2019

06 startafgifter

6000

16 banelejer

15000 *)

40 materiel

10000

50 møder

2500

51 præmier

1500

56 gaver

1500

57 kontorartikler

500

IALT

37000

*) 5000kr (KFIU) + 5000kr (Grantoften) + 5000kr (Kh.Komm. gebyr)

 

 

Ad.6:Valg til spilleudvalget.

Formand - Birgit Kauffmann, modtager ikke genvalg

Til trods for at der allerede fra januar 2019 er gjort en indsats for at finde en ny formand, er det ikke lykkedes at finde en, der vil stille op til valget. Derfor er der ingen formand fra dd.

Spilleudvalgsmedlemmer- Frank Hardt, Flemming Jens og Gunnar Clausen - modtager alle genvalg

Alle tre blev genvalgt.

Efter aftale med Idrætsforeningen Telefonens formand, Bjarne Olsen, skal der udpeges en kontaktperson blandt de tre spilleudvalgsmedlemmer, som Idrætsforeningen Telefonen kan henvende sig til.

 

Ad.7: Eventuelt.

Idrætsforeningen Telefonen har den 13/5 2019 557 betalende medlemmer. Der er budgetteret med 500.

Idrætsforeningen Telefonen står igen år for afvikling af DHL-stafet for TDC. Der er forhåndstilmeldt 80 løbehold og 20 gåhold.

 

15.04.2019

Badmintonafdelingen holder årsmøde torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.00 i Katrinedalshallens mødelokale med dagsorden iflg. Idrætsforeningens vedtægter §8: 

    l.  Valg af dirigent
    2. Beretning
    3. Regnskab
    4. Indkomne forslag
    5. Budget
    6. Valg af spilleudvalg:

        Formand - Birgit Kauffmann, modtager ikke genvalg

        Spilleudvalgsmedlemmer - Frank Hardt, Flemming Jens og Gunnar Clausen - modtager alle genvalg

 
    7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være Spilleudvalget i hænde senest torsdag den 9. maj 2019 på e-mail: badminton@if-telefonen.dk eller i papirformat.

VH. Spilleudvalget
 
Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies