Kontingent 2020
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 12/10/2019 11:27:00 AM
Category: General
     

Kære medlem.

Årsskiftet nærmer sig, og Idrætsforeningen ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.

Vi håber du er så glad for dit medlemskab af Idrætsforeningen Telefonen, at du har lyst til at fortsætte medlemskabet i 2020.

Kontingentets størrelse er uændret, så det fortsat kun er 840 kr. for hele 2020.

Kontingentindbetales på Idrætsforeningen Telefonens konto 1551 – 0009022120 med angivelse af navn og fødselsdato.

 

Sidste indbetalingsfrist er den 20. januar 2020.


In English

Dear Member

A new year is fast approaching and TDCs Idræts club Telefonen wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.

We hope that you are satisfied being a member of Telefonen and wish to continue your membership in 2020.

The membershipfee is unchanged at DKK 840 for the entire 2020.

Please make sure that the fee is paid to Telefonen's bank account 1551-0009022120indicating your name and birth date.

Latest date for paymentis 20th January 2020


Bjarne L. Olsen
formand
Idrætsforeningen Telefonen
December 2019 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies