Generalforsamling 26-11-2021
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 10/25/2021 3:27:20 PM
Category: General
     
Indkaldelse til generalforsamling i Idrætsforeningen Telefonen
fredag den 26. november 2021 kl. 19:00 på Immerkær 42, 2650 Hvidovre

Pga. fortæring skal de der ønsker at deltage, tilmelde sig GF på en mail til formand@if-telefonen.dk

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
     Forslag til ændring af lovenes § 4 + § 6 + § 7
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
    (Der foreslås uændret kontingent - som er 100 kr månedligt)
6. Valg
     (Jf. §12 skal der vælges næstformand, kasserer og FU-suppleant) 
7. Eventuelt.

Bjarne L. Olsen
formand


 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies